Biuletyn PW / Publikacje / Synthetic Nano- and Microfibers

Synthetic Nano- and Microfibers

Monografia „Synthetic Nano- and Microfibers” jest podsumowaniem rozważań nad problemami z obecnością syntetycznych nano- i mikrowłókien w otaczającym nas środowisku. Jej edycji podjęli się R. Martijn Wagterveld, Jan C.M. Marijnissen oraz Leon Gradoń i Arkadiusz Moskal - obaj związani z Politechniką Warszawską.

Monografia powstała jako efekt obrad nad problemami zanieczyszczeń nano- i mikroplastikiem, również w formie włókien, które odbyły się w ramach warsztatów „Synthetic Nano- and Microfibers” 4 i 5 listopada 2019 r. Pomysłodawcami warsztatów byli prof. Jan Marijnissen - emerytowany profesor Uniwersytetu Technicznego w Delft oraz prof. Leon Gradoń - emerytowany profesor Politechniki Warszawskiej. Warsztaty odbyły się w siedzibie holenderskiej organizacji Wetsus - europejskiego centrum doskonałości dla zrównoważonej technologii wodnej - organizatora wydarzenia.

W dyskusjach w ramach warsztatów wzięło udział 20 naukowców, m.in. z: Holandii, Polski, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Tematem przewodnim paneli dyskusyjnych oraz prezentacji były zagadnienia związane z obecnością nano- i mikrowłókien plastiku w środowisku wodnym i w powietrzu. Dyskutowano nad technikami produkcji takich cząstek (zarówno pożądanych, jak i będących skutkiem ubocznym działalności człowieka), technikami badania i modelowania rozprzestrzeniania i usuwania nano- i mikrocząstek plastiku, a także o wpływie takich cząstek na zdrowie i dobrostan zwierząt i człowieka.

Politechnikę Warszawską, poza profesorem Gradoniem, w warsztatach reprezentowali pracownicy Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej: prof. Tomasz Sosnowski, prof. Arkadiusz Moskal, dr hab. inż. Rafał Przekop i dr inż. Michał Wojasiński. Naukowcy z Politechniki Warszawskiej zaprezentowali zastosowanie technik inżynierii chemicznej do modelowania, separacji i produkcji mikro- i nanowłókien polimerowych w kontekście omawianego problemu.

Monografia została opublikowana w otwartym dostępie i można ją pobrać TUTAJ>>

R. Martijn Wagterveld, Jan C.M. Marijnissen, Leon Gradoń, Arkadiusz Moskal, Synthetic Nano- and Microfibers, 2020,
Wetsus, European Centre of Excellence for Sustainable Water Technology

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI