Biuletyn PW / Publikacje / Wstęp do fizyki ciała stałego

Wstęp do fizyki ciała stałego

Celem publikacji jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami fizyki ciała stałego oraz wsparcie ich w uzyskaniu tzw. intuicji fizycznej, niezbędnej wszystkim studentom Wydziału Fizyki.

W książce pominięto niektóre tradycyjne zagadnienia fizyki ciała stałego, w miejsce których opisano mniej popularne tematy szczególnie istotne dla rozwoju współczesnej fizyki. Omówione zostały zagadnienia takie jak: krystalografia i rozmaite symetrie, fizyka defektów w kryształach oraz fizyka ciał amorficznych, które przez długie lata nie były zaliczane do ciał stałych.

Stosunkowo dużo miejsca poświęcono również nowym zagadnieniom, takim jak: przewodniki superjonowe, materiały interkalowane, fullereny i fulleryty, kwazikryształy i nanomateriały. 

Drugie wydanie zostało uzupełnione o informacje dotyczące m.in. nanorurek i grafenu.

Opracowanie dostępne jest w księgarni Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej oraz Bibliotece Głównej

Jerzy E. Garbarczyk, Wstęp do fizyki ciała stałego, Wyd. II, Warszawa 2017, OW PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Nie zagłębiaj się w przeszłości, nie śnij o przyszłości, skoncentruj swój umysł
na obecnej chwili.

 

Budda

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW