Biuletyn PW / Publikacje / Wstęp do papiernictwa

Wstęp do papiernictwa

Książka przedstawia szeroki zakres tematów - od definicji i klasyfikacji wyrobów papierowych, poprzez przypomnienie ważnych momentów z historii techniki papierniczej.

Wstęp do papiernictwa podejmuje tym samym szczegółowe omówienie procesów technologicznych, występujących w trakcie produkcji papieru, aż po jego uszlachetnianie, wykończanie i magazynowanie.

Opisane zostały roślinne surowce włókniste i sposoby otrzymywania różnego rodzaju mas włóknistych z tych surowców oraz proces przetwarzania papieru odzyskanego w recyklingu na masy wtórne. Scharakteryzowano tzw. dodatki masowe i pomocnicze środki chemiczne. Omówiono występujące w papiernictwie procesy mielenia włókien roślinnych i przygotowania masy oraz procesy następujące w maszynie papierniczej (formowanie, prasowanie i suszenie wstęgi papieru, jej modyfikowanie, uszlachetnianie i wykończanie.

Zobacz w Repozytorium Politechniki Warszawskiej

Stefan Jakucewicz, Wstęp do papiernictwa, Warszawa 2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW