Biuletyn PW / Publikacje / Zarządzanie gospodarką finansową zakładów ubezpieczeń: ujęcie procesowe

Zarządzanie gospodarką finansową zakładów ubezpieczeń: ujęcie procesowe

Książka stanowi rozprawę habilitacyjną dr inż. Lecha Gąsiorkiewicza z Wydziału Zarządzania PW. Jej autor w nowatorski sposób ujmuje problematykę gospodarki finansowej w powiązaniu z procesami biznesowymi zakładów ubezpieczeń.

W niniejszej pozycji autor podejmuje następującą tematykę:

  • strukturę i specyfikę finansów przedsiębiorstw;
  • zagadnienia gospodarki finansowej, w tym sprawozdawczość finansową;
  • procesy podstawowe (sprzedaż produktów, ocena realizacji celów finansowych, likwidacja szkód) i pomocnicze (marketing, zarządzanie produktami i siecią sprzedaży, rachunkowość finansowa, działalność inwestycyjna/lokacyjna, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, reasekuracja ryzyk, obsługa prawna i windykacja należności, zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz ich wpływ na wyniki finansowe.

Ostatnia część książki odnosi się do sytuacji zakładów na krajowym rynku oraz zmian, jakie nastąpią w zakresie wypłacalności po wprowadzeniu dyrektywy Solvency II.

dr inż. Lech Gąsiorkiwicz, Zarządzanie gospodarką finansową zakładów ubezpieczeń: ujęcie procesowe, Warszawa 2014, Poltext

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW