Biuletyn PW / Publikacje / Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania

Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania

Monografia poprzedzająca cykliczną konferencję „Letnia Szkoła Zarządzania” organizowaną przez Komitet Organizacji i Zarządzania PAN.

Koherentne opracowanie dedykowane problematyce zarządzania kapitałem ludzkim prezentowanej w świetle różnych wymiarów tego zarządzania oraz z różnych perspektyw m.in. perspektywy zrównoważonego rozwoju, zarządzania wiedzą, perspektywy psychospołecznej oraz perspektywy jego dysfunkcji. 

Rozdział 2.7 pt. „Formy i zakres kształcenia menedżerów w rzeczywistości Przemysłu 4.0” zawiera podsumowanie reformy kształcenia przeprowadzonej na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej w latach 2017-2018 polegającej na przemodelowaniu dotychczasowego klasycznego kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji na Inżynierię zarządzania w gospodarce cyfrowej.

Publikacja dedykowana jest różnym kręgom czytelników: menadżerom oraz pracownikom działów personalnych przedsiębiorstw, przedstawicielom władz samorządowych oraz administracji państwowej, doradcom zawodowym, pracownikom mediów, pracownikom naukowym oraz studentom.

Opracowanie jest dostępne TUTAJ>>

Joanna Cewińska, Anna Krejner-Nowecka, Sławomir Winch, Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania, Warszawa 2020, Oficyna Wydawnicza SGH

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI