Biuletyn PW / Publikacje / Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego

W opracowaniu zbiorowym pod redakcją naukową prof. Eugeniusza Sobczaka z WAiNS PW przedstawiono wyniki analizy i oceny poszczególnych województw. Na tej podstawie sformułowano wnioski przydatne dla samorządów terytorialnych w Polsce.

Do badań wykorzystano 16 zmiennych wyjaśniających rozwój społeczno-gospodarczy powiatów jako zbioru gmin. W opracowaniu zastosowano punktację sumaryczną jako syntetyczną miarę rozwoju i zamieszczono wyniki analizy dla 6 województw wykazujących się najwyższym współczynnikiem rozwoju na mieszkańca.

Spis treści:

  • Ocena poziomu rozwoju powiatów w województwie mazowieckim (Eugeniusz Sobczak);
  • Analiza dynamiki zmian poziomu rozwoju miast na prawach powiatu (Michał Staniszewski);
  • Ocena zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich województwa mazowieckiego(Sylwia Arasiewicz-Dulni);
  • Rola zatrudnienia w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju (Małgorzata Deszczka, Marek Wąsowicz);
  • Transformacja i nierównowaga w Polsce (Maciej Holko);
  • Możliwość wykorzystania funduszy unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego do rozwoju transportu śródlądowego wodnego w Polsce (Tomasz Tyc);
  • Rozgraniczenie nieruchomości w świetle realizacji zasady zrównoważonego rozwoju (Dorota Wilkowska-Kołakowska);
  • Determinanty wdrażania strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego (Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska);

Opracowanie powstało pod redakcją prof. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, kierownika projektu Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego.

Jego rozwinięciem jest wydana przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej książka Zrównoważony rozwój wybranych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.

Eugeniusz Sobczak, Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2014, OW PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW