Biuletyn PW / Rada Uczelni / Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni w kadencji 2021-2024

Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni w kadencji 2021-2024

28 stycznia 2021 r., z udziałem przedstawicieli władz Politechniki Warszawskiej, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Uczelni w kadencji 2021-2024.

- Decyzją Senatu Politechniki Warszawskiej powołaliśmy nową Radę Uczelni oraz jej Przewodniczącego. Jest nim Pan Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz, który wyraził zgodę na tę trudną funkcję po raz kolejny, za co ogromnie mu dziękuję - powiedział prof. Krzysztof Zaremba, Rektor PW. - Widzę sporo pracy i dużą rolę w działalności Politechniki Warszawskiej dla Rady Uczelni. Chciałbym, żebyście Państwo byli nam pomocni w różnych sprawach, nie tylko tych, które są zdefiniowane przez Ustawę, ale także chcielibyśmy z Państwa współpracy, pomocy korzystać w innych obszarach, gdzie potrzebujemy po prostu pewnej porady, ekspertyzy - podkreślił.

- Dziękujemy za zaufanie. Postaramy się zrobić wszystko, aby służyć w jak najlepszy sposób Politechnice Warszawskiej, tej społeczności, ale także szerzej polskiej nauce i gospodarce, bo tak rozumiemy ten zamysł utworzenia Rad Uczelni - nie tylko jako dodatek do funkcjonowania Uczelni, ale jako rozpoczęcie pewnej ważnej drogi, kolejnego etapu w rozwoju polskich uczelni - podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, Przewodniczący Rady Uczelni.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną posiedzenie miało charakter hybrydowy. Część członków Rady Uczelni i przedstawicieli władz PW uczestniczyło w nim zdalnie. Prof. Krzysztof Zaremba, Rektor PW, wręczył obecnym w Sali Senatu członkom Rady Uczelni akty nominacyjne.

W skład Rady Uczelni powołani zostali czterej członkowie reprezentujący wspólnotę Politechniki Warszawskiej oraz cztery osoby spoza Uczelni.

Członkowie spoza wspólnoty Uczelni:

  • Dominika Bettman,
  • dr hab. Teresa Czerwińska, prof. uczelni,
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurek,
  • Krzysztof Pietraszkiewicz - Przewodniczący.

Członkowie reprezentujący wspólnotę Uczelni:

  • dr hab. inż. Karol Jan Kowalski, prof. uczelni,
  • prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk,
  • prof. dr hab. Grzegorz Świątek,
  • dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. uczelni.

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w skład Rady Uczelni wchodzi także Przewodniczący Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej. Obecnie funkcję tę pełni Michał Rodowski.

Powiązany materiał:

Rada Uczelni na kadencję 2021-2024

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI