Biuletyn PW / Rozwój Uczelni i Projekty UE / Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2016

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2016

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza do udziału w III edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej: Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE), która odbędzie się w dniach od 12 maja do 15 maja 2016 roku.

Koordynatorem Dni Otwartych jest Ministerstwo Rozwoju przy wsparciu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych i zaangażowaniu większości instytucji zajmujących się Funduszami Europejskimi w Polsce i Europie.

Organizatorzy zachęcają do organizacji wydarzeń prezentujących projekty zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) 2007-2013 na Mazowszu. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zwraca się również z prośbą o udostępnienie szerokiej publiczności zrealizowanego przedsięwzięcia, otwarcie miejsc na co dzień niedostępnych, czy przygotowanie innych atrakcji, charakterystycznych dla miejsca i projektu.

Udział w Dniach Otwartych jest okazją do szerokiej promocji projektów jako dobrych pomysłów na wykorzystanie Funduszy Europejskich oraz przedsiębiorczych postaw, które mogą stać się inspiracją do sięgnięcia po Fundusze Europejskie w nowym okresie programowania RPO WM 2014-2020.

Poprzednia edycja Dni Otwartych, która odbyła się w maju 2015 roku, cieszyła się dużym zainteresowaniem. W czasie trwania ogólnopolskiej akcji odbyło się blisko 1000 wydarzeń, w których wzięło udział około 200 000 uczestników. Była to okazja do zaprezentowania projektów, a także wspólnej zabawy, rozmów i spotkań w  rodzinnej atmosferze.  Wszystkie wydarzenia, które odbędą się w ramach Dni Otwartych 2016, zostaną zaprezentowane na stronie: www.dniotwarte.eu.

Do udziału w tegorocznych atrakcjach zachęcać będzie ogólnopolska kampania promocyjna, ponadto przewidziane są relacje z wybranych wydarzeń na terenie całej Polski. Dodatkowo, akcja otrzymała wsparcie międzynarodowe dzięki współpracy z europejskimi inicjatywami regionalnymi, organizacjami i portalami, w tym „Europe in my Region”.

Akcja posiada swój logotyp, a na stronie internetowej udostępnione będą szablony materiałów promocyjnych, które będzie można wykorzystać podczas organizacji Dni Otwartych  w Politechnice Warszawskiej. Dodatkowo, w tym roku, Ministerstwo Rozwoju zaplanowało przekazanie pakietów materiałów promocyjnych, które będzie można wykorzystać podczas organizacji wydarzenia.

Aby zgłosić udział w akcji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie akcji: www.dniotwarte.eu.

Kontakt:  
Dorota Obzejta-Żbikowska, tel.(22) 542 2220, e-mail: d.obzejta@mazowia.eu
Anita Skrzyczyńska, tel.(22) 542 2721, e-mail: a.skrzyczynska@mazowia.eu

Podobny materiał:
Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Politechnice Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Cechą życia jest pęd ku przyszłości.

Antoni Kępiński

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

adres e-mail: bpw@rekt.pw.edu.pl

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

bpw@rekt.pw.edu.pl

MNiSW