Biuletyn PW / Rozwój Uczelni i Projekty UE / Informacje o funduszach strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 08.05.2019 r.

Informacje o funduszach strukturalnych, międzynarodowych i krajowych 08.05.2019 r.

Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej przygotowało aktualne informacje na temat funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych.

Konkursy

1. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła konkurs 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych

2. NCBR - Sektorowe programy B+R, INNOship-II

3. PO PC - nabór wniosków w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

Komunikaty

1. Harmonogram konkursów na rok 2019 (stan na 7.05.2019)

2. EURAXESS - granty i stypendia maj 2019 r.

Szkolenia

1. Harmonogram szkoleń zewnętrznych

Na stronie COP PW dostępny jest również Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu przeznaczony dla osób, które mają wstępną propozycję projektu i szukają możliwości jego sfinansowania.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym materiale.

Informacje o funduszach strukturalnych, międzynarodowych i krajowych dostępne są również na stronie COP: www.cop.pw.edu.pl

Źródło: COP

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI