Biuletyn PW / Senat / Zarządzenia Rektora 2017

Zarządzenia Rektora 2017

Publikacja obejmuje zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej przedstawiane na posiedzeniach Senatu Uczelni w roku 2017. 

Posiedzenie Senatu z dnia 21 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Rektora nr 32/2017 z dnia 20.06.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 31/2017 z dnia 12.06.2017 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 30/2017 z dnia 12.06.2017 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 29/2017 z dnia 26.05.2017 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#  

 

Posiedzenie Senatu z dnia 24 maja 2017 r.

Zarządzenie Rektora nr 28/2017 z dnia 17.05.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - zmiany w organizacji Laboratorium Centralnego CEZAMAT

Zarządzenie Rektora nr 27/2017 z dnia 17.05.2017 r.
w sprawie wprowadzenia wzorów niektórych decyzji administracyjnych wydawanych w procesie rekrutacji w indywidualnych sprawach kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia

Zarządzenie Rektora nr 26/2017 z dnia 9.05.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 11/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kwaterowania określającego zasady rozdziału i przyznawania miejsc w domach studenckich Politechniki Warszawskiej oraz funkcjonowania Banku Miejsc

Zarządzenie Rektora nr 25/2017 z dnia 8.05.2017 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, doktorantów, osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, stażystów, wolontariuszy i praktykantów

Zarządzenie Rektora nr 24/2017 z dnia 27.04.2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych

Zarządzenie Rektora nr 23/2017 z dnia 27.04.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - przekształcenie Biura ds. Nauki w Zespół ds. Nauki

Zarządzenie Rektora nr 22/2017 z dnia 27/04/2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 14/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Projektów

Zarządzenie Rektora nr 21/2017 z dnia 19.04.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 29/2012 Rektora PW w sprawie zasad i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Rektora nr 20/2017 z dnia 12.04.2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 19/2017 z dnia 12.04.2017 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 18/2017 z dnia 10.04.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - przekształcenie Biura ds. Nauki w Zespół ds. Nauki

Zarządzenie Rektora nr 17/2017 z dnia 3.04.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 11/2010 Rektora PW w sprawie Złotego Dyplomu Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 16/2017 z dnia 28.03.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 55/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie przyjmowania darowizn przeznaczonych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej, Samorządu Doktorantów PW oraz Samorządu Studentów PW

Zarządzenie Rektora nr 15/2017 z dnia 28.03.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 33/2008 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 14/2017 z dnia 24.03.2017 r.
w sprawie utworzenia Centrum Obsługi Projektów

Zarządzenie Rektora nr 13/2017 z dnia 23.03.2017 r.
w sprawie elektronicznego Biuletynu Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z dnia 23 marca 2017 r.

Zarządzenie Rektora nr 12/2017 z dnia 20.03.2017 r.
w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2017/2018

Zarządzenie Rektora nr 11/2017 z dnia 07.03.2017 r.
w sprawie podstawowych wymagań edytorskich dotyczących rozprawy doktorskiej bronionej w Politechnice Warszawskiej oraz jej druku w Oficynie Wydawniczej PW

Zarządzenie Rektora nr 10/2017 z dnia 06.03.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - utworzenie w Biurze ds. Promocji i Informacji Sekcji ds. Popularyzacji Nauki

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z dnia 22 lutego 2017 r.

Zarządzenie Rektora nr 9/2017 z dnia 08.02.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 8/2017 z dnia 31.01.2017 r.
w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, którego przedmiot jest objęty ochroną informacji niejawnych

Zarządzenie Rektora nr 7/2017 z dnia 23.01.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 6/2017 z dnia 18.01.2017 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 5/2017 z dnia 12.01.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 26/2014 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z dnia 18 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Rektora nr 4/2017 z dnia 04.01.2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad realizacji, ewidencji księgowej i rozliczeń finansowych projektów współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej

Zarządzenie Rektora nr 3/2017 z dnia 02.01.2017 r.
w sprawie zawierania przez Politechnikę Warszawską umów zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi

Zarządzenie Rektora nr 2/2017 z dnia 02.01.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 38/2015 Rektora PW w sprawie zasad i trybu przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, doktorantów, osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, stażystów, wolontariuszy i praktykantów

Zarządzenie Rektora nr 1/2017 z dnia 02.01.2017 r.
zmieniające zarządzenie nr 53/2013 Rektora PW w sprawie zasad używania znaku firmowego Politechniki Warszawskiej i godła Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

CYTAT TYGODNIA

"

 

Cechą życia jest pęd ku przyszłości.

Antoni Kępiński

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

adres e-mail: bpw@rekt.pw.edu.pl

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

bpw@rekt.pw.edu.pl

MNiSW