Biuletyn PW / Senat / Zarządzenia Rektora 2019

Zarządzenia Rektora 2019

Publikacja obejmuje zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej przedstawiane na posiedzeniach Senatu Uczelni w roku 2019.

Posiedzenie Senatu z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie nr 19/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - zmiana zadań Działu Bezpieczeństwa Informacji Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie nr 18/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.  
w sprawie utworzenia szkół doktorskich w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie nr 17/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r.
w sprawie dochodzenia, umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności Politechniki Warszawskiej z tytułu świadczeń realizowanych przez jednostki organizacyjne PW

Zarządzenie nr 16/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie nr 35/2017 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie utworzenia Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Zarządzenie nr 15/2019 z dnia 8 kwietna 2019 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2019 Rektora PW w sprawie zasad, metodologii i wskaźników stosowanych przy rozliczaniu kosztów ogólnych i wydziałowych w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 25 marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie nr 39/2011 Rektora PW w sprawie określenia szczegółowego sposobu i struktury archiwizowania dokumentów w projektach współfinansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej przygotowywanych i realizowanych w Politechnice Warszawskiej

Posiedzenie Senatu z dnia 20 marca 2019 r.

Zarządzenie nr 13/2019 z dnia 13 marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie nr 15/2008 Rektora PW w sprawie Regulaminu organizacyjnego Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie nr 12/2019 z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie zasad, metodologii i wskaźników stosowanych przy rozliczaniu kosztów ogólnych i wydziałowych w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 11/2019 z dnia 1marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie nr 33/2010 Rektora PW w sprawie określenia głównych użytkowników obiektów Politechniki Warszawskiej, ich praw i obowiązków w zakresie eksploatacji oraz zasad rozliczania kosztów i dochodów

Zarządzenie Rektora nr 10/2019 z dnia 25 lutego 2019 r.
w sprawie systemu zarządzania ryzykiem w Politechnice Warszawskiej

Posiedzenie Senatu z dnia 20 lutego 2019 r.

Zarządzenie Rektora nr 9/2019 z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie wyznaczenia osób i jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za gromadzenie, wprowadzanie, weryfikację i przekazanie danych w poszczególnych modułach systemu POL-on w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 8/2019 z dnia 18 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie nr 18/2018 Rektora PW w sprawie ochrony danych osobowych w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 7/2019 z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych wydawanych w procesie rekrutacji w indywidualnych sprawach kandydatów cudzoziemców ubiegających się o przyjecie na studia

Zarządzenie Rektora nr 6/2019 z dnia 5 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie nr 59/2014 Rektora PW w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 5/2019 z dnia 5 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 4/2019 z dnia 5 lutego 2019 r.
w sprawie przekształcenia w zakresie podległości Uczelnianego Laboratorium Badań Środowiskowych

Posiedzenie Senatu z dnia 23 stycznia 2019 r.

Zarządzenie Rektora nr 3/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie utworzenia w strukturze Politechniki Warszawskiej Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha

Zarządzenie Rektora nr 2/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - zmiana w zakresie podległości Biura Rektora

Zarządzenie Rektora nr 1/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia wzorów dokumentów, oraz szczegółowego zakresu zadań komórek organizacyjnych CZIiTT PW w procesie komercjalizacji wyników w Politechnice Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Przyszłość należy do lwów,
które umieją się śmiać

 

 

Zaratustra

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW