Biuletyn PW / Sport / Działania na rzecz rozwoju sportu akademickiego - konkurs

Działania na rzecz rozwoju sportu akademickiego - konkurs

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego. Oferty będą przyjmowane do 4 maja br.

Składane w konkursie oferty mogą uwzględniać jedno lub dwa działania realizowane w formie konkursów, akcji informacyjnych, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, zgrupowań lub imprez sportowych, albo w innych innowacyjnych formach. Warunkiem jest by nie miały one charakteru komercyjnego i dotyczyły:

  1. Promocji sportu w polskim środowisku akademickim, poprzez działania na rzecz upowszechniania systematycznych zajęć sportowych dla studentów lub doktorantów oraz organizowanie imprez sportowych promujących aktywność sportową studentów lub doktorantów, w tym promocja zdrowego stylu życia, pozytywnych zachowań społecznych, w szczególności wolontariat w sporcie akademickim, zwalczanie dopingu w sporcie, idea czystej rywalizacji (fair play).
  2. Udzielania wsparcia polskim studentom lub doktorantom w aktywnym udziale w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata i innych imprezach międzynarodowej rywalizacji sportowej studentów, w tym m.in. wsparcie Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego.
  3. Wspierania międzynarodowej integracji polskich studentów lub doktorantów poprzez sport (w szczególności międzynarodowej współpracy sąsiedzkiej).
  4. Wsparcia polskich studentów lub doktorantów niepełnosprawnych, uczestniczących w rywalizacji sportowej studentów lub doktorantów.

Na realizację zadań stanowiących przedmiot konkursu przeznaczono środki w wysokości 1 500.000 zł. Minimalna wysokość dotacji wynosi 30.000 zł, maksymalnie uzyskać można kwotę 250.000 zł. Środki w ramach dotacji nie mogą być wykorzystane na cele inne niż związane z realizacją zadania publicznego.

Informacje o konkursie oraz zasady przyznawania dotacji znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 Źródło: www.nauka.gov.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW