Biuletyn PW / Współpraca uczelni / 2 mln euro z programu Horyzont 2020 dla konsorcjum ENHANCE

2 mln euro z programu Horyzont 2020 dla konsorcjum ENHANCE

Konsorcjum ENHANCE, które tworzy m.in. Politechnika Warszawska, otrzymało dofinansowanie w wysokości 2 mln euro na realizację projektu „European Universities of Technology Alliance Research and Innovation Action” (ENHANCERIA) w ramach programu Horyzont 2020.

Działania zaplanowane w ramach projektu ENHANCERIA mają wzmocnić badawczy i innowacyjny wymiar konsorcjum. Opracowany zostanie program transformacji ENHANCE, skupiający się na roli uczelni jako instytucji inicjujących i wspierających zrównoważony rozwój.

Cztery główne obszary projektu to:

  • zrównoważony rozwój poprzez badania transdyscyplinarne;
  • przedsiębiorczość zrównoważona i ekosystemy innowacji;
  • rozwój zasobów ludzkich (HR);
  • infrastruktura badawcza.

Z ramienia Politechniki Warszawskiej w projekt będą zaangażowani: prof. dr hab. Roman Morawski (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), dr hab. inż. Przemysław Biecek, prof. uczelni (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ), dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych), dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni (Wydział Geodezji i Kartografii), dr inż. Piotr Bartkiewicz (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) oraz mgr inż. Krzysztof Anders (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych).

Projekt ENHANCERIA, z budżetem 2 mln euro (ok. 300 tys. euro na każdą uczelnię), będzie realizowany przez 3 lata i koordynowany przez Centrum Obsługi Projektów PW.

Konsorcjum ENHANCE (European Universities of Technology Alliance) tworzy siedem wiodących europejskich uczelni technicznych: Politechnika w Berlinie (lider konsorcjum), Politechnika Warszawska, RWTH w Aachen, Uniwersytet Techniczny Chalmersa w Göteborgu, Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny w Trondheim, Politechnika w Mediolanie i Politechnika w Walencji. Od lipca 2020 r. konsorcjum posiada status „Uniwersytetu Europejskiego”, przyznany w konkursie Komisji Europejskiej.   

Powiązane materiały:
Politechnika Warszawska w gronie Uniwersytetów Europejskich
„Uczelnia Badawcza” i ENHANCE, czyli szansa oraz prestiż dla PW

Źródło: Centrum Obsługi Projektów PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI