Biuletyn PW / Współpraca uczelni / CZIiTT PW ułatwi rozwój mazowieckich firm

CZIiTT PW ułatwi rozwój mazowieckich firm

Konsorcjum, którego członkiem jest Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, otrzymało 2,4 mln zł z UE na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw z Mazowsza w prowadzeniu innowacyjnych projektów.

Dzięki inicjatywie województwa mazowieckiego Modelowanie Systemu Ofert dla Innowacji (MSODI), realizowanemu w ramach RPO WM 2014–2020, samorząd Mazowsza przydziela granty partnerstwom instytucji otoczenia biznesu (IOB). Ponad 7,3 mln zł z UE trafi do czterech partnerstw, które zrealizują projekty wspomagające rozwój innowacyjności mazowieckich przedsiębiorstw. Umowy z liderami projektów podpisali Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Konsorcjum, które tworzą Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (lider), Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, Agencja Rozwoju Mazowsza oraz Instytut Kreowania Przedsiębiorczości, otrzymało 2,4 mln zł na realizację projektu „Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza”.

Usługi zaprojektowane przez partnerów konsorcjum mają przede wszystkim na celu wsparcie osób planujących założenie własnej firmy, a także pomoc już istniejącym przedsiębiorstwom w zwiększeniu przewag konkurencyjnych poprzez wprowadzanie nowych produktów, modeli biznesowych czy rozwiązań technologicznych. Ponadto wśród korzyści dla odbiorców usług należy wymienić:

  • pomoc w zidentyfikowaniu mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz sformułowaniu listy rekomendacyjnej, której realizacja pozwoli zwiększyć potencjał innowacyjności organizacji;
  • pomoc w identyfikacji potrzeb oraz wskazaniu kierunków rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne;
  • poprawę wizerunku firm oraz pomoc w zapewnieniu wsparcia przy podejmowaniu racjonalnych i optymalnych decyzji inwestycyjnych.

W ramach projektu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW wdroży usługę „Wycena - przygotowanie firmy pod inwestycje kapitałowe”, która będzie polegać na kompleksowym badaniu kondycji przedsiębiorstwa jako badaniu „przedinwestycyjnym”. Rezultatem projektu będzie możliwość skutecznego wsparcia spółek uczelnianych (spin-off), członków Inkubatora Innowacyjności PW, jak i innych innowatorów w wycenie wartości przedsiębiorstwa, która jest niezbędnym elementem m.in. w pozyskiwaniu kapitału od funduszy „venture capital”.

Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego, CZIiTT PW
Zdjęcie: CZIiTT PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI