Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Delegacja Politechniki Warszawskiej z wizytą w Chinach

Delegacja Politechniki Warszawskiej z wizytą w Chinach

W dniach 4-9 września 2016 r. delegacja Politechniki Warszawskiej z prof. Krzysztofem Lewensteinem, Prorektorem ds. Studiów przebywała w Chinach. Podczas wizyty omówiono m.in. kwestie wymiany studentów czy zagadnienia do współpracy naukowo-badawczej.

W Pekinie delegacja spotkała się z władzami China Scholarship Council oraz Donfang International Centre for Education Exchange. Celem spotkania było ustalenie zasad współpracy Politechniki Warszawskiej z agendami rządu chińskiego odpowiedzialnymi za politykę stypendialną oraz pomoc przy nawiązywaniu kontaktów z uniwersytetami chińskimi. CSC zakłada znaczne zwiększenie liczby stypendiów przyznawanych młodym chińczykom pragnącym studiować w Polsce, jak również stopniowe przekierowanie stypendiów ze szkolnictwa artystycznego i lingwistyki na polskie politechniki.

Na zdjęciu drugi od lewej: Łukasz Wojdyga, Dyrektor CWM PW.
Obok prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów PW/źródło: CWM PW

Kolejnym punktem programu pobytu delegacji Politechniki Warszawskiej w Chinach był udział w obchodach 75. rocznicy założenia North University of China w Taiyuan. Poza delegacją naszej Uczelni w obchodach uczestniczyli także przedstawiciele uniwersytetów partnerskich z Nowej Zelandii, USA i Rosji. Prof. Krzysztof Lewenstein podpisał w imieniu Politechniki Warszawskiej umowę o wymianie studenckiej, będącą uzupełnieniem Memorandum of Understanding podpisanego w 2013 r.

Rok później North University of China podpisał z PW umowę dotyczącą prowadzenia wspólnych studiów bazujących na modelu 2+2 na Wydziałach: Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa (Aerospace Engineering) oraz Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (Environmental Engineering). Prof. Krzysztof Lewenstein spotkał się także z grupą studentów chińskich, którzy rozpoczną studia w Politechnice Warszawskiej w bieżącym roku akademickim 206/2017.

Przedstawiciele PW odwiedzili również Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, jedną z najlepszych uczelni technicznych w Chinach, specjalizującą się w inżynierii lotniczej i kosmicznej. Politechnika Warszawska współpracuje z NUAA od 2014 r., prowadząc z uczelnią wymianę studencką. Podczas spotkania omówiono dotychczasową współpracę oraz szczegółowo ustalono plan współpracy na najbliższy rok.

Priorytetem jest nawiązanie współpracy naukowo-badawczej między obiema uczelniami w priorytetowych obszarach, takich jak inżynieria lotnicza i materiałowa, energetyka oraz robotyka. Wstępnie ustalono, że wiosną przyszłego roku odbędzie się wspólna konferencja naukowa umożliwiająca zapoznanie się z potencjałem badawczym i naukowym naszych chińskich partnerów. Zaplanowano również organizację szkoły letniej oraz przygotowanie wspólnych studiów inżynierskich, opartych na modelu 2+2 oraz magisterskich według modelu 1+1. 

     

Źródło: Centrum Współpracy Międzynarodowej

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Na szczęście słońce rozlewając światło nie pyta ludzi,
czy sobie go życzą, bo rozdzieliliby się na stronnictwa,
a niektóre z nich żądałyby,
ażeby zgasło

 

 

Aleksander Świętochowski

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW