Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Delegacje z Meksyku i Tajwanu wizytują Politechnikę Warszawską

Delegacje z Meksyku i Tajwanu wizytują Politechnikę Warszawską

Politechnika Warszawska od lat aktywnie współpracuje z ośrodkami akademickimi za granicą. Tym razem naszą Uczelnię odwiedziły delegacje z Meksyku i Tajwanu.

Obie wizyty odbyły się dnia 11 września br. Jako pierwsza przybyła delegacja z Tecnológico de Monterrey w Meksyku (San Luis Potosi). Na spotkaniu u prof. Rajmunda Bacewicza, Prorektora ds. Nauki stronę meksykańską reprezentowali: Joaquín Guerra, Associate Vice Rector for International Affairs oraz Milenko Panic, Office of International Affairs for Eastern Europe. Tematem przewodnim rozmów było formalne ustanowienie bliższych relacji z Politechniką Warszawską i określenie potencjalnych obszarów dalszej współpracy. Wzajemne relacje zostały również odzwierciedlone w podpisanym w ubiegłym roku Memorandum of Understanding (MoU) obejmującym wymianę studentów, kadry naukowej i akademickiej oraz możliwość prowadzenia wspólnych studiów na poziomie II i III stopnia. Współpracą z Uniwersytetem Politechnicznym w San Luis Potosi zajmuje się Wydział Inżynierii Produkcji PW, który w ramach wrześniowej wizyty odwiedziła delegacja z Meksyku.

Wizyta delegacji z Meksyku u prof. Rajmunda Bacewicza, Prorektora ds. Nauki

Tego samego dnia odbyło się także spotkanie z przedstawicielami National Taiwan University of Science and Technology. Z prof. Cheng-Kang LEE (Dean of International Affairs) oraz panią Bih-Ru TANG spotkali się: Łukasz Wojdyga, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej oraz Marta Szajnowska-Ksit, Zastępca Dyrektora CWM PW. Przeprowadzone rozmowy dotyczyły nawiązanej na początku 2014 r. współpracy w zakresie wymiany studentów.

Podobny artykuł:
Porozumienie z uczelnią w Meksyku

Opracowano na podstawie materiałów CWM PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW