Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Generalne Spotkanie ATHENS w Budapeszcie

Generalne Spotkanie ATHENS w Budapeszcie

W dniu 17 czerwca 2016 r. w Budapeszcie odbyło się Generalne Spotkanie ATHENS. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele większości uczelni należących do sieci w tym Politechniki Warszawskiej.

Generalne Spotkania ATHENS organizowane są dwa razy do roku: w grudniu (przez jedną z uczelni należących do konsorcjum ParisTech - Paris Institute of Technology, zrzeszającego 12 prestiżowych francuskich szkół wyższych, tzw. Grandes Écoles), w maju lub czerwcu (przez jedną z pozostałych instytucji partnerskich). Ich tematem są kluczowe zagadnienia związane z przynależnością do sieci ATHENS oraz z przygotowaniem i przebiegiem sesji programu.

Tegoroczne czerwcowe spotkanie, w którym Politechnikę Warszawską reprezentowała Dominika Frąk-Dudzińska, Koordynator Programu ATHENS w PW, zostało zorganizowane przez Budapest University of Technology and Economics (BME). Jego zakres tematyczny obejmował m. in. zagadnienia związane z rozwojem sieci, strategią komunikacji na nadchodzące lata oraz ze zbliżającą się 20. rocznicą utworzenia ATHENS. Ponadto partnerzy podjęli decyzje dotyczące organizacji kolejnej sesji, która odbędzie się w dniach 14-22.11.2016 r.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość poznać osobiście nową Generalną Koordynator Programu ATHENS - Sophie Leban., zastępującą na tym stanowisku Liliane Dagonneau, która w 2015 r. odeszła na emeryturę.

Źródło: CWM PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Na szczęście słońce rozlewając światło nie pyta ludzi,
czy sobie go życzą, bo rozdzieliliby się na stronnictwa,
a niektóre z nich żądałyby,
ażeby zgasło

 

 

Aleksander Świętochowski

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW