Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Innowacyjne formy kształcenia UT3

Innowacyjne formy kształcenia UT3

W dniu 20 listopada 2014 r. w Klubie Absolwenta PW odbyło się spotkanie zespołów z trzech uczelni: Politechniki Łódzkiej, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej w ramach porozumienia UT3 obejmującego innowacyjne formy kształcenia.

W posiedzeniu uczestniczyli Prorektorzy właściwi do spraw kształcenia: prof. Sławomir Wiak (PŁ), prof. Krzysztof Lewenstein (PW), prof. Jarosław Rutkowski (WAT) oraz wybrani z każdej uczelni eksperci zajmujący się nowoczesnymi formami kształcenia oraz zarządzaniem projektami. Prof. Andrzej Kraśniewski (PW) wygłosił referat o innowacjach w kształceniu na świecie, zaś przedstawiciele zaproszonych szkół wyższych zaprezentowali dotychczasowe działania w tym zakresie, m.in. opisano zajęcia prowadzone w metodyce Project Based Learning (PBL) realizowane w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, program DESTINE związany z Design Thinking, czy też Program Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych Politechniki Warszawskiej. Podczas spotkania podkreślono wsparcie, jakiego Wojskowa Akademia Techniczna udziela studentom, osiągającym znakomite wyniki w konkursach poza uczelnią.

Prof. Andrzej Kraśniewski (PW) wygłasza referat o innowacjach w kształceniu podczas spotkania UT3

Było to pierwsze z cyklu spotkań obejmujących współpracę trzech uczelni w ramach UT3, zorganizowane w celu dzielenia się doświadczeniami innowacji w kształceniu, a także służące tworzeniu mechanizmów realizacji wspólnych projektów. Jeszcze w grudniu br. zaplanowano wizytę studyjną Zespołu Rektorskiego Politechniki Warszawskiej ds. innowacyjnych form kształcenia (powołanego w październiku br. na mocy decyzji Rektora) oraz przedstawicieli Wojskowej Akademii Technicznej, w ramach obserwacji rozwiązań stosowanych w Politechnice Łódzkiej oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji kadry naukowej uczelni.

Konsolidacja potencjału innowacyjnego, badawczego i edukacyjnego to główny cel porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Politechniką Łódzką, Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną – UT3. Dokument został podpisany 30 września 2013 r. przez prof. Stanisława Bieleckiego, Rektora PŁ; prof. Jana Szmidta, Rektora PW oraz gen. bryg. prof. Zygmunta Mierczyka, Rektora-Komendanta WAT. Porozumienie łączy uczelnie we wspólnych działaniach nad tworzeniem nowoczesnych form kształcenia i międzyuczelnianych kierunków studiów powiązanych ze społeczno-gospodarczymi potrzebami kraju. 

Źródło: KK

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW