Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Interdyscyplinarne porozumienie Politechniki Warszawskiej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Interdyscyplinarne porozumienie Politechniki Warszawskiej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

22 maja 2017 roku Politechnika Warszawska i Krajowa Szkoła Administracji Publicznej imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego zawarły porozumienie dotyczące współpracy na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.

Porozumienie sygnowali prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej oraz dr Wojciech Federczyk Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. W spotkaniu i rozmowach dotyczących wzajemnych relacji oraz przyszłej współpracy ze strony Politechniki Warszawskiej udział wzięli:  dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW - Dziekan Wydziału Zarządzania PW; dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW - Prodziekan ds. Studiów WZ PW; dr Bogumił Czerwiński z Katedry Systemów Zarządzania WZ PW, specjalizujący się m.in. w bezpieczeństwie publicznym; dr Grzegorz Rządkowski z Katedry Finansów WZ PW, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz mgr Urszula Kąkol z Katedry Innowacyjności i Przedsiębiorczości WZ PW, koordynator tworzonej w PW pracowni modelowania publicznego zarządzania kryzysowego. Krajową Szkołę Administracji Publicznej (KSAP) obok Dyrektora Wojciecha Federczyka reprezentował Adam Słysz Szef Pionu Administracyjno-Organizacyjnego.

Podpisy składają (od lewej): dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP i prof. Jan Szmidt, Rektor PW. W tle: prof. Anna Kosieradzka i prof. Janusz Zawiła Niedźwiecki WZ PW /fot. Biuletyn PW

Sygnatariusze porozumienia/fot. Biuletyn PW

Podpisane porozumienie obejmuje realizację celów naukowych, edukacyjnych i usług na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego, dla którego kompetencje interdyscyplinarne są kluczowym obszarem pozwalającym na wykorzystanie potencjałów naukowo-dydaktycznych i doradczych. Nawiązana współpraca dotyczyć będzie m.in. tworzenia wspólnej oferty edukacyjnej, aktywizacji form rozwoju zawodowego szczególnie uzdolnionych studentów i słuchaczy, podejmowania prac badawczo-wdrożeniowych, jak również wymianę wiedzy naukowej i aplikacyjnej w zakresie prac badawczych i rozwojowych prowadzonych przez strony.

O Krajowej Szkole Administracji Publicznej

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej stawia sobie za cel wszechstronny rozwój polskiej administracji publicznej, w tym szczególnie służby cywilnej. Słuchacze KSAP to przyszli wysoko wykwalifikowani urzędnicy, którzy potrafią sprawnie projektować i skutecznie wdrażać polityki państwa. Program kształcenia realizowany jest w oparciu o rzeczywiste potrzeby i oczekiwania urzędów administracji publicznej. Jest to możliwe dzięki kadrze wykładowców, którą tworzą zarówno osoby ze środowiska akademickiego – specjaliści w swoich dziedzinach, jak i praktycy – wybitni urzędnicy administracji publicznej, członkowie korpusu służby cywilnej. Zdobyte dyplomy uprawniają do uzyskania statusu urzędnika służby cywilnej.

Absolwenci KSAP (ponad 1200 osób) pracują na wszystkich szczeblach administracji publicznej w kraju i za granicą. Są zatrudnieni w administracji centralnej i terenowej, w placówkach dyplomatycznych RP oraz w organizacjach międzynarodowych na różnych stanowiskach, w tym również na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej.

KSAP prowadzi także szkolenia o charakterze ustawicznym przeznaczone dla pracowników administracji publicznej. Szkolenia KSAP to innowacyjne propozycje dostosowane do potrzeb urzędów i instytucji, wyprzedzające rutynę istniejącego rynku szkoleniowego. W konkurencji z aktywnym i mobilnym rynkiem siła i przewaga KSAP wynika z faktu bycia częścią administracji publicznej i pozostawania w stałym dialogu z jej przedstawicielami.

Współpraca międzynarodowa realizowana przez KSAP to innowacyjne, modernizacyjne i transformacyjne projekty, prowadzone na arenie międzynarodowej we współpracy z instytucjami państwa, partnerami spoza Polski oraz organizacjami pozarządowymi.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Twoje życie będzie takie, jakim uczynią je Twoje myśli.

Marek Aureliusz

"

22
Cze

Walka o wolność i tożsamość narodową - wystawa

12:00 - 15:00

22
Cze

Friday@Five o bezpieczeństwie w biznesie

17:00 - 19:00

25
Cze

Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka

09:00 - 27 Cze 12:30

24
Sie

Konferencja Pokazać - Przekazać

08:00 - 25 Sie 20:00

19
Wrz

Students' Science Conference

08:00 - 22 Wrz 20:00

7
Lis

V Forum Budowlane

08:00 - 8 Lis 20:00

22
Lis

Aqua - problemy inżynierii środowiska

08:00 - 20:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW