Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Interdyscyplinarne porozumienie Politechniki Warszawskiej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

Interdyscyplinarne porozumienie Politechniki Warszawskiej i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej

22 maja 2017 roku Politechnika Warszawska i Krajowa Szkoła Administracji Publicznej imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego zawarły porozumienie dotyczące współpracy na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego.

Porozumienie sygnowali prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej oraz dr Wojciech Federczyk Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. W spotkaniu i rozmowach dotyczących wzajemnych relacji oraz przyszłej współpracy ze strony Politechniki Warszawskiej udział wzięli:  dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW - Dziekan Wydziału Zarządzania PW; dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW - Prodziekan ds. Studiów WZ PW; dr Bogumił Czerwiński z Katedry Systemów Zarządzania WZ PW, specjalizujący się m.in. w bezpieczeństwie publicznym; dr Grzegorz Rządkowski z Katedry Finansów WZ PW, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz mgr Urszula Kąkol z Katedry Innowacyjności i Przedsiębiorczości WZ PW, koordynator tworzonej w PW pracowni modelowania publicznego zarządzania kryzysowego. Krajową Szkołę Administracji Publicznej (KSAP) obok Dyrektora Wojciecha Federczyka reprezentował Adam Słysz Szef Pionu Administracyjno-Organizacyjnego.

Podpisy składają (od lewej): dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP i prof. Jan Szmidt, Rektor PW. W tle: prof. Anna Kosieradzka i prof. Janusz Zawiła Niedźwiecki WZ PW /fot. Biuletyn PW

Sygnatariusze porozumienia/fot. Biuletyn PW

Podpisane porozumienie obejmuje realizację celów naukowych, edukacyjnych i usług na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego, dla którego kompetencje interdyscyplinarne są kluczowym obszarem pozwalającym na wykorzystanie potencjałów naukowo-dydaktycznych i doradczych. Nawiązana współpraca dotyczyć będzie m.in. tworzenia wspólnej oferty edukacyjnej, aktywizacji form rozwoju zawodowego szczególnie uzdolnionych studentów i słuchaczy, podejmowania prac badawczo-wdrożeniowych, jak również wymianę wiedzy naukowej i aplikacyjnej w zakresie prac badawczych i rozwojowych prowadzonych przez strony.

O Krajowej Szkole Administracji Publicznej

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej stawia sobie za cel wszechstronny rozwój polskiej administracji publicznej, w tym szczególnie służby cywilnej. Słuchacze KSAP to przyszli wysoko wykwalifikowani urzędnicy, którzy potrafią sprawnie projektować i skutecznie wdrażać polityki państwa. Program kształcenia realizowany jest w oparciu o rzeczywiste potrzeby i oczekiwania urzędów administracji publicznej. Jest to możliwe dzięki kadrze wykładowców, którą tworzą zarówno osoby ze środowiska akademickiego – specjaliści w swoich dziedzinach, jak i praktycy – wybitni urzędnicy administracji publicznej, członkowie korpusu służby cywilnej. Zdobyte dyplomy uprawniają do uzyskania statusu urzędnika służby cywilnej.

Absolwenci KSAP (ponad 1200 osób) pracują na wszystkich szczeblach administracji publicznej w kraju i za granicą. Są zatrudnieni w administracji centralnej i terenowej, w placówkach dyplomatycznych RP oraz w organizacjach międzynarodowych na różnych stanowiskach, w tym również na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej.

KSAP prowadzi także szkolenia o charakterze ustawicznym przeznaczone dla pracowników administracji publicznej. Szkolenia KSAP to innowacyjne propozycje dostosowane do potrzeb urzędów i instytucji, wyprzedzające rutynę istniejącego rynku szkoleniowego. W konkurencji z aktywnym i mobilnym rynkiem siła i przewaga KSAP wynika z faktu bycia częścią administracji publicznej i pozostawania w stałym dialogu z jej przedstawicielami.

Współpraca międzynarodowa realizowana przez KSAP to innowacyjne, modernizacyjne i transformacyjne projekty, prowadzone na arenie międzynarodowej we współpracy z instytucjami państwa, partnerami spoza Polski oraz organizacjami pozarządowymi.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Cechą życia jest pęd ku przyszłości.

Antoni Kępiński

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

adres e-mail: bpw@rekt.pw.edu.pl

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

bpw@rekt.pw.edu.pl

MNiSW