Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Klaster GEOPOLI z Politechniką Warszawską

Klaster GEOPOLI z Politechniką Warszawską

8 września 2014 r. Politechnika Warszawska przystąpiła do klastra GEOPOLI. Obok Wydziału Geodezji i Kartografii PW porozumienie podpisało 28 sygnatariuszy reprezentujących świat nauki i biznesu.

Umowa ma na celu zbliżenie świata nauki i biznesu w dziedzinie geodezji i kartografii. Zasadnicze kwestie, które stanowić będą rdzeń nawiązanej współpracy, przedstawiają się następująco:

  • Integrowanie i scalanie środowiska geodezyjno-kartograficznego i branż pokrewnych na rzecz realizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowo-komercyjnym – w warunkach współpracy i konkurencji.
  • Tworzenie warunków dla kooperacji uczelni wyższych, podmiotów gospodarczych oraz podmiotów sfery publicznej, skierowanych na wymianę wiedzy, doświadczeń oraz zasobów materialnych i niematerialnych w obszarach geodezji i kartografii oraz branż pokrewnych.
  • Wspieranie projektowych inicjatyw o wymiarze regionalnym, ponadregionalnym i transregionalnym na rzecz członków Klastra.
  • Wspomaganie członków Klastra w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, w tym szczególnie z funduszy strukturalnych i innych programów Unii Europejskiej.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: główny geodeta kraju, dr Kazimierz Bujakowski, przedstawiciele Konwentu Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych oraz reprezentanci świata biznesu.Jak zaznaczyła dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii PW prof. Alina Maciejewska, umowa jest następstwem porozumienia zawartego pomiędzy uczelniami wyższymi oraz Geodezyjną Izbą Gospodarczą i Polską Geodezją Komercyjną w maju br. w Dubiecku.

Sygnatariuszami klastra jest łącznie 29 podmiotów: 7 jednostek uczelnianych, 3 organizacje zrzeszające geodetów oraz 19 firm geodezyjno-kartograficznych. 

Źródło: geoforum.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW