Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Klaster „Polskie Tunele Aerodynamiczne”

Klaster „Polskie Tunele Aerodynamiczne”

W dniu 21 lipca 2016 roku Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna  oraz Instytut Lotnictwa podpisały umowę ramową o współpracy długofalowej w ramach Klastra „Polskie Tunele Aerodynamiczne” (PTA).

Powołany w ramach umowy Klaster PTA ma służyć utworzeniu platformy komunikacyjnej i integracyjnej między instytucjami badawczymi w celu:

  • ułatwienia wymiany myśli naukowej, wymiany informacji, wspólnego tworzenia innowacyjnych technik, prowadzenia badań oraz wspólnego rozwiązywania problemów technicznych i rynkowych;
  • umożliwienia naukowcom wspólnego opracowania i wdrożenia na rynek innowacyjnych  zastosowań infrastruktury tuneli aerodynamicznych;
  • budowania relacji merytorycznych, w celu dynamicznego rozwoju naukowego i rozwoju konkurencyjności badawczo-usługowej na rynku krajowym i międzynarodowym.

Podstawowym założeniem Klastra PTA jest skupienie się na wspólnych przedsięwzięciach i interesach jednostek badawczych, co umożliwi naukowcom opracowywanie i wdrażanie na rynek krajowy i zagraniczny innowacyjnych zastosowań infrastruktury tuneli aerodynamicznych dużo szybciej i efektywniej.

Na zdjęciu od lewej: płk. Tadeusz Szczurek, cz. p. o. Rektor WAT; prof. Jan Szmidt, Rektor PW;
prof. Witold Wiśniowski, Dyrektor ILOT/ fot. Biuletyn PW

W podpisaniu umowy uczestniczyli m.in. Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt, cz. p.o. Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej płk. Tadeusz Szczurek oraz Dyrektor Instytutu Lotnictwa prof. Witold Wiśniowski.

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Na szczęście słońce rozlewając światło nie pyta ludzi,
czy sobie go życzą, bo rozdzieliliby się na stronnictwa,
a niektóre z nich żądałyby,
ażeby zgasło

 

 

Aleksander Świętochowski

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW