Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Kolejny krok we współpracy UCBOiB PW z CSST GIST

Kolejny krok we współpracy UCBOiB PW z CSST GIST

Na zaproszenie strony koreańskiej w dniach 6-7 grudnia 2017 r. delegacja Uczelnianego Centrum Bezpieczeństwa i Obronności PW (UCBOiB) wzięła udział w specjalnym seminarium, zorganizowanym przez Gwangju Institute of Science and Technology.

W lipcu 2017 roku Politechnika Warszawska podpisała z Gwangju Institute of Science and Technology porozumienia o współpracy w obszarze zagadnień bezpieczeństwa i obronności (MoU). W grudniu polscy naukowcy udali się do Korei Południowej na seminarium pt. 1st International Workshop on Security Science and Technology.

Wydarzenie poświęcone było zagadnieniom kompleksowego bezpieczeństwa, obejmującego zagadnienia obronności, bezpieczeństwa publicznego i zabezpieczenia technicznego. Poruszono tematy związane ze współpracą w dziedzinie synergii nauk z obszaru bezpieczeństwa i techniki (Security Science & Technology) z instytucjami naukowymi i agendami rządowymi oraz wzmocnieniem rozwoju technologicznego w sferze badań i rozwój (R&D) poprzez współpracę międzynarodową.

Delegacja Uczelnianego Centrum Bezpieczeństwa i Obronności PW w Gwangju Institute of Science and Technology/fot. UCBOiB

Delegacji z Politechniki Warszawskiej przewodniczył prof. Robert Głębocki - dyrektor UCBOiB, a w jej skład weszli: prof. Krzysztof Kulpa z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI), dyrektor ds. naukowych UCBOiB; prof. Janusz Narkiewicz z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa oraz dr inż. Zbigniew M. Wawrzyniak z WEiTI. W organizację wizyty polskich naukowców zaangażowany był prof. Kee Hoon Lee, wicedyrektor GIST Center for Security Science & Technology.

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej na The 1st International Workshop on Security Science and Technology/fot. UCBOiB

Prezentacje naukowców z Politechniki Warszawskiej dotyczyły rozwoju technik radarowych, technologii uzbrojenia oraz techniki satelitarnej i prognozowania rozwoju przestępczości (Projekt NCBiR Prokrym). Dyskusję w części panelowej moderował prof. Kiseon Kim, dyrektor Electronic Warfare Research Center (EWRC). W dyskusji udział wzięli przedstawiciele parlamentu Korei Południowej, jej agend rządowych oraz armii. Skoncentrowano się na zagadnieniach inicjowania i wspierania działań badawczych w naukach o bezpieczeństwie oraz wykorzystaniu ich do rozprzestrzeniania różnych technologii, w tym podwójnego zastosowania, poprzez instrumenty prowadzące do współpracy i partnerstwa międzynarodowego.

Delegację polską przyjął prezydent GIST prof. Seung Hyeon Moon. Naukowcy zwiedzili również laboratoria badawcze prestiżowego Advanced Photonics Research Instutute (APRI) z jego dyrektorem prof. Byeong Ha Lee, który piastuje także stanowisko dyrektora Center for Security Science & Technology (CSST) w GIST.

Więcej informacji:

http://www.etnews.com/20171207000137 
http://news1.kr/articles/?3170704 
https://www.gist.ac.kr/kr/html/sub07/070103.html?mode=V&no=186825

Źródło i zdjęcia: Uczelniane Centrum Bezpieczeństwa i Obronności PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW