Biuletyn PW / Współpraca uczelni / NANORA i PW rozmawiają o nanotechnologii

NANORA i PW rozmawiają o nanotechnologii

18 listopada 2014 r. w Politechnice Warszawskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli naszej Uczelni z delegacją konsorcjum NANORA (Nano Regions Alliance). Wymianie poglądów towarzyszyły prezentacje PW, CEZAMAT-u oraz GSI.

Konsorcjum NANORA skupia podmioty publiczne, stowarzyszenia, klastry i jednostki naukowo-badawcze m.in. GSI (Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH/ Instytut Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt) z krajów Europy północno-zachodniej (Niemcy, Belgia, Francja, Wielka Brytania i Holandia). Delegacja konsorcjum przybyła do Polski w ramach misji gospodarczej przedsiębiorstw z branży nanotechnologii, zainteresowanych nawiązaniem współpracy z polskimi partnerami.

Prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki podczas prezentacji PW/ fot. P. Gregorczyk/BPI PW

Prezentację Politechniki Warszawskiej przedstawił gościom prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki, podczas gdy możliwości Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii zostały omówione przez prof. Romualda Becka, Wiceprezesa ds. Naukowych CEZAMAT.

Politechnikę Warszawską na spotkaniu reprezentowali również:

  • prof. Małgorzata Lewandowska – Prodziekan ds. Nauki, Wydział Inżynierii Materiałowej,
  • prof. Małgorzata Jakubowska – Wydział Mechatroniki,
  • prof. Artur Dybko – Wydział Chemiczny,
  • dr Paulina Wiecińska – Wydział Chemiczny,
  • dr Mariusz Zdrojek, Ph.D. – Wydział Fizyki,
  • mgr inż. Krzysztof Wieczorek, Pełnomocnik Rektora ds. Inżynierii Finansowania Projektów.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, a także zapoczątkowania szerszej współpracy naukowo-badawczej. Następnie uczestnicy spotkania udali się z wizytą do laboratoriów Wydziału Chemicznego PW.

Zdjęcie: P. Gregorczyk/BPI PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW