Biuletyn PW / Współpraca uczelni / NICA Days 2017

NICA Days 2017

W dniach 6-10 listopada 2017 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa NICA Days 2017, związana z powstającym właśnie w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja) nowym kompleksem badawczym akceleratora NICA.

NICA (Nuclotron-Based Ion Accelerator) to akcelerator ciężkich jonów, w którym badana jest materia jądrowa w ekstremalnych warunkach. Konferencja została zorganizowana w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW przez Politechnikę Warszawską, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku oraz Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych. Wzięło w niej udział około 140 uczestników.

Sygnatariusze aneksu do Ramowego Porozumienia o Współpracy: prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej i prof. Victor Matveeev, Dyrektor Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych/fot. Biuletyn PW

W trakcie konferencji miały miejsce dwie ważne uroczystości. Prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej oraz prof. Victor Matveev, Dyrektor ZIBJ podpisali aneks do Ramowego Porozumienia o Współpracy z 2015 roku. Dokument dotyczy stworzenia programu praktyk i staży studenckich „Team for the Future of NICA”. Na mocy porozumienia studenci Politechniki Warszawskiej mogą uczestniczyć w pracy naukowej w ZIBJ w ramach trzymiesięcznych praktyk letnich, a także dłuższych wyjazdów. W 2017 roku ponad 20 studentów Uczelni skorzystało z takiej możliwości.

Konsorcjum NICA-PL zostało powołane 6 listopada 2017 r. Podpisy pod dokumentem złożyli prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej i dr hab. inż. Krzysztof Kurek, Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych/fot. Biuletyn PW

Konferencja NICA Days miała za zadanie skonsolidowanie prac polskich zespołów badawczych zainteresowanych uczestnictwem w budowie i użytkowaniu kompleksu NICA. W tym celu cztery instytucje badawcze: Politechnika Warszawska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Uniwersytet Warszawski zdecydowały się powołać „Konsorcjum NICA-PL”. Podpisanie dokumentu ustanawiającego Konsorcjum nastąpiło 6 listopada 2017 roku w Sali Senatu PW. Podpisy pod dokumentem złożyli prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz dr hab. inż. Krzysztof Kurek, Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Źródło: Wydział Fizyki PW, Pełnomocnik Rektora PW ds. współpracy PW-ZIBJ dr hab. inż. Adam Kisiel

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW