Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Nowa spółka spin off w Politechnice Warszawskiej

Nowa spółka spin off w Politechnice Warszawskiej

W czerwcu br. dzięki inicjatywie zespołu doktorantów i pracowników Wydziału Inżynierii Materiałowej PW oraz Instytutu Badań Stosowanych pod kierunkiem prof. Janusza Lewandowskiego została powołana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „NanoStal sp. z o.o.”.

Głównym celem działania spółki jest rozwijanie i wdrażanie do przemysłu nowoczesnych technologii nanostrukturyzacji stali, opracowanych pod kierunkiem prof. Wiesława Świątnickiego, w ramach projektu strukturalnego P.O.I.G. pn. NanoStal. Opracowane technologie wykorzystują przemiany fazowe zachodzące w trakcie precyzyjnie zaprojektowanych procesów obróbki cieplnej, prowadząc na wytworzenie struktury ultradrobnoziarnistej lub nanokrystalicznej w stalach nisko- i średniostopowych. Struktura taka zapewnia stali dużą wytrzymałość i jednocześnie ciągliwość oraz dużą odporność na kruche pękanie oraz odporność na zużycie przez tarcie.

Nanokrystaliczna struktura stali łożyskowej 67SiMnCr6-6-4 po procesie nanostrukturyzacji przeprowadzonym w temperaturze przemiany bainitycznej. Naprzemiennie ułożone płytki ferrytu bainitycznego i warstwy austenitu szczątkowego
o nanometrycznej grubości

Zastosowanie technologii nanostrukturyzacji w przemyśle pozwoli zredukować przekroje i masę produkowanych elementów konstrukcyjnych a przy tym podnieść bezpieczeństwo konstrukcji oraz wydłużyć czas pracy urządzeń i narzędzi. Do istotnych zalet opracowanych technologii należą ponadto:

  • możliwość nanostrukturyzacji objętościowej dużych, gotowych elementów konstrukcyjnych;
  • możliwość prowadzenia procesu nanostrukturyzacji w przemysłowych urządzeniach do obróbki cieplnej;
  • zmniejszenie odkształceń hartowniczych w porównaniu do tych, jakie powstają przy stosowaniu konwencjonalnej procesów obróbki cieplnej;

Pierścienie i półoś do bolida wykonane ze stali X37CrMoV5-1 po procesie nanostrukturyzacji

Akt notarialny powołania NanoStal sp. z o.o. został podpisany w dniu 26 czerwca. Po 1/3 udziałów w spółce objęli:

  • Zespół Twórców - pracowników i doktorantów z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW;
  • Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej reprezentujący w spółce Politechnikę Warszawską;
  • Spółka ERNE VENTURES S.A. pełniąca rolę inwestora finansowego.

Więcej o bolidzie z użyciem nanokrystalicznej stali pisaliśmy w artykule:
Studenci PW budują bolid z nanokrystalicznej stali

Źródło: WIM PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Przyszłość należy do lwów,
które umieją się śmiać

 

 

Zaratustra

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW