Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Nowe programy wymian studenckich

Nowe programy wymian studenckich

Politechnika Warszawska rozpoczęła realizację trzech kolejnych projektów edukacyjnych w ramach prestiżowego programu europejskiego Erasmus Mundus. 

Projekt ACTIVE (prowadzony wspólnie przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej) dotyczy wymiany pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Ukrainą, Białorusią, Mołdawią, Gruzją i Armenią.
Projekt AVEMPACE III (prowadzony przez Wydział Matematyki i Technik Informacyjnych) dotyczy wymiany pomiędzy krajami UE a krajami Bliskiego Wschodu.

Projekt INTERWEAVE (prowadzony przez CWM) dotyczy wymiany pomiędzy krajami UE a krajami Azji południowo-wschodniej (m.in. Indie, Malezja, Indonezja, Nepal).

Wymienione powyżej projekty umożliwiają studentom z krajów pozaeuropejskich odbywanie części lub całości studiów na wybranych uniwersytetach Europy, a koszty ich pobytu, przyjazdu, ubezpieczenia oraz czesnego pokrywane są ze środków europejskich. 

W ciągu najbliższych 4 lat realizacji tych projektów na Politechnice Warszawskiej przebywać będzie kilkudziesięciu studentów i pracowników naukowych z wiodących ośrodków akademickich krajów pozaeuropejskich.

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI