Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Nowe programy wymian studenckich

Nowe programy wymian studenckich

Politechnika Warszawska rozpoczęła realizację trzech kolejnych projektów edukacyjnych w ramach prestiżowego programu europejskiego Erasmus Mundus. 

Projekt ACTIVE (prowadzony wspólnie przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej) dotyczy wymiany pomiędzy krajami Unii Europejskiej a Ukrainą, Białorusią, Mołdawią, Gruzją i Armenią.
Projekt AVEMPACE III (prowadzony przez Wydział Matematyki i Technik Informacyjnych) dotyczy wymiany pomiędzy krajami UE a krajami Bliskiego Wschodu.

Projekt INTERWEAVE (prowadzony przez CWM) dotyczy wymiany pomiędzy krajami UE a krajami Azji południowo-wschodniej (m.in. Indie, Malezja, Indonezja, Nepal).

Wymienione powyżej projekty umożliwiają studentom z krajów pozaeuropejskich odbywanie części lub całości studiów na wybranych uniwersytetach Europy, a koszty ich pobytu, przyjazdu, ubezpieczenia oraz czesnego pokrywane są ze środków europejskich. 

W ciągu najbliższych 4 lat realizacji tych projektów na Politechnice Warszawskiej przebywać będzie kilkudziesięciu studentów i pracowników naukowych z wiodących ośrodków akademickich krajów pozaeuropejskich.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW