Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Nowy etap współpracy Politechniki Warszawskiej i firmy Lockheed Martin - projekt OpUSS

Nowy etap współpracy Politechniki Warszawskiej i firmy Lockheed Martin - projekt OpUSS

Trzeci rok współpracy między Politechniką Warszawską i Lockheed Martin przyniósł kolejne osiągnięcia, które mają szansę wpłynąć na optymalizację światowych systemów bezzałogowych (Optimization of Unmmaned System of Systems, OpUSS). 

Zespół badawczy z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej i firma Lockheed Martin dokonały udanej demonstracji technologii optymalizacji misji bezzałogowych statków powietrznych (BSP) z wykorzystaniem systemu łączności i zarządzania flotą BSP z samolotu załogowego. To kolejny kamień milowy współpracy badawczej Politechniki Warszawskiej i firmy Lockheed Martin w ramach zaawansowanego programu badań optymalizacji współdziałania różnych typów bezzałogowych statków powietrznych wykonujących wspólną misję - projekt OpUSS "Optymalizacja Bezzałogowych Systemów Systemów". Obecny etap badań związany jest z systemem zarządzania lotem bezzałogowymi statkami powietrznymi ze  stacji mobilnej.

- Technologie rozwijane w projekcie mają ogromny potencjał aplikacyjny: komercyjny i wojskowy w związku z coraz częstszym i coraz bardziej różnorodnym wykorzystaniem bezzałogowych systemów powietrznych na świecie - powiedział prof. Janusz Narkiewicz, kierownik Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego PW. - Opracowanie sposobu współdziałania i komunikacji różnych obiektów latających oraz realizowania przez nie wspólnych misji w sposób optymalny należy do niełatwych zadań wobec stałych postępów w dziedzinie technologii BSP.

Bezzałogowiec - projekt OpUSS

Biorąc pod uwagę obserwowane tendencje  do dynamicznego zarządzania flotą BSP, projekt może przyczynić się w istotny sposób do integracji systemów załogowych z bezzałogowymi. Badane technologie stanowią ważny krok do stworzenia metod i algorytmów, które umożliwiłyby bardzo szybkie obliczenie optymalnego sposobu wykonania misji i przekazywanie nowych poleceń z naziemnych lub powietrznych stacji dowodzenia.

Owocna współpraca Politechniki Warszawskiej i firmy Lockheed Martin ma na celu nie tylko pracę nad przyszłościowymi rozwiązaniami w zakresie obronności i przemysłu, lecz także sprzyja zaangażowaniu studentów, młodych polskich inżynierów w badania naukowe i podniesieniu kompetencji pracowników środowisk akademickich.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem o projekcie OpUSS.

Podobny materiał:
Zespół badawczy PW prezentuje wyniki badań nad systemami bezzałogowymi

Źródło: WMEiL

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Na szczęście słońce rozlewając światło nie pyta ludzi,
czy sobie go życzą, bo rozdzieliliby się na stronnictwa,
a niektóre z nich żądałyby,
ażeby zgasło

 

 

Aleksander Świętochowski

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW