Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Nowy wymiar współpracy Skanska i Politechniki Warszawskiej

Nowy wymiar współpracy Skanska i Politechniki Warszawskiej

Rozpoczynamy nowy wymiar współpracy Skanska i Politechniki Warszawskiej - wspólne będziemy rozwijać nowoczesne technologie w zakresie: zielonego i zrównoważonego budownictwa, technologii asfaltowych i betonowych, geotechniki, geofizyki oraz BIM.

- Współpraca nauki i biznesu to naturalny czynnik rozwoju nowoczesnych rozwiązań, szczególnie w branży budowlanej. Ważny w tym zakresie jest transfer wiedzy i wspólne działania, dzięki którym możemy rozwijać nowe produkty i rozwiązania odpowiadające na potrzeby i wyzwania rynku. Centrum Badań i Innowacji Skanska S.A. ma za zadanie inicjowanie i koordynowanie eksperckiej współpracy pomiędzy Skanska S.A. a wyższymi uczelniami i dziś wykonujemy kolejny krok w tym kierunku - mówi Piotr Janiszewski, Prezes Skanska S.A.

- Politechnika Warszawska ma wszelkie kompetencje do tego, by skutecznie współpracować ze Skanską w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Jeszcze kilka lat temu innowacyjność postrzegaliśmy przede wszystkim w obszarze nowych materiałów czy konstrukcji. Obecnie zmiany zachodzące w przemyśle, na które wpływ ma postępująca digitalizacja świata stawiają przed nami zupełnie nowe wyzwania. W dobie dynamicznie rozwijającego się budownictwa naturalne jest, że współpraca firmy z uczelnią musi mieć charakter interdyscyplinarny - podkreśla Dziekan WIL prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz. Wydział Inżynierii Lądowej jest przygotowany do koordynowania tego rodzaju działań.

Podpisanie umowy pomiędzy Politechniką Warszawską a Skanska w Biurze Rektora PW/fot. Biuletyn PW

Za współpracę z Politechniką Warszawską odpowiada Centrum Badań i Innowacji, którego jednym z  priorytetów jest ekspercka współpraca z ośrodkami badawczymi, uczelniami oraz partnerami zewnętrznymi. Podpisana umowa zakłada współpracę w obszarze badawczym, edukacyjnym i kadrowym pomiędzy Skanska S.A. i Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Kierunkami działania obejmującymi wzajemną współpracę są m.in.:

  • wspólne realizowanie prac B+R (Badawczo-Rozwojowych),
  • powołanie zespołu ekspertów dedykowanych współpracy w określonych przez obie strony dziedzinach tematycznych oraz realizacji wspólnych projektów,
  • prowadzenie wspólnych prac dyplomowych,
  • współdziałanie dotyczące aktywizacji zawodowej studentów,
  • wymiana doświadczeń. 

Podpisanie umowy pomiędzy Politechniką Warszawską a Skanska w Biurze Rektora PW/fot. Biuletyn PW

Koordynatorami odpowiedzialnymi ze strony Skanska S.A. za współpracę z Politechniką Warszawską są: Anna Tryfon-Bojarska z Centrum Badań i Innowacji oraz Robert Wójcik z Zespołu Technologii i Laboratoriów.

Koordynatorami odpowiedzialnymi ze strony Politechniki Warszawskiej za współpracę ze Skanska SA są: dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, Prodziekan ds. studenckich i dr inż. Michał Sarnowski z Zakładu Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW