Biuletyn PW / Współpraca uczelni / ORLEN Laboratorium nawiązuje współpracę z PW Filią w Płocku

ORLEN Laboratorium nawiązuje współpracę z PW Filią w Płocku

W dniu 27 listopada 2014 roku zostało uroczyście podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a ORLEN Laboratorium Sp. z o.o.

Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisali prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii w Płocku, doc. dr inż. Małgorzata Petzel, Dyrektor Instytutu Chemii oraz doc. dr inż. Marek Kapela, Dyrektor Instytutu Budownictwa.
Z ramienia ORLEN Laboratorium podpisy złożyli: Prezes Zarządu Jacek Rosiak oraz członek Zarządu Dominik Budziak.

Prof. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii w Płocku oraz Jacek Rosiak, Prezes Zarządu ORLEN Laboratorium podpisują Porozumienie o współpracy

Cele porozumienia:

  • wykorzystanie potencjału Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku i ORLEN Laboratorium w pracach naukowo-badawczych i działalności usługowej na rzecz gospodarki, a przede wszystkim Grupy Kapitałowej ORLEN;
  • poszukiwanie obszarów współpracy dla wspólnego formułowania i rozwiązywania zagadnień technologicznych i eksploatacyjnych w gospodarce, szczególnie w sektorze naftowym;
  • wykorzystanie potencjału sprzętowego, jak również wiedzy i umiejętności, kadry ORLEN Laboratorium w realizowanych przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku pracach naukowo-badawczych, w tym w pracach dyplomowych;

    Prof. Janusz Zieliński, Prorektor ds. Filii w Płocku oraz Jacek Rosiak, Prezes Zarządu ORLEN Laboratorium

  • wykorzystanie wiedzy i doświadczenia kadry Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku do opracowywania opinii i ekspertyz związanych z inwestycjami i remontami prowadzonymi przez ORLEN Laboratorium;
  • wykorzystanie potencjału intelektualnego do opracowywania i doboru optymalnych nowych metod badawczych oraz dostosowanego do nich sprzętu laboratoryjnego;
  • wykorzystanie wiedzy i doświadczenia kadry Uczelni do opracowywania opinii i ekspertyz na podstawie wyników analiz wykonywanych przez ORLEN Laboratorium;
  • wykorzystanie infrastruktury laboratoryjnej ORLEN Laboratorium w procesie kształcenia studentów oraz potencjału dydaktycznego Politechniki do doskonalenia zawodowego i podnoszenia kwalifikacji pracowników ORLEN Laboratorium i Politechniki Warszawskiej.

Podobny materiał:
Projekty badawczo-rozwojowe priorytetem PW, AGH i PKN ORLEN

Źródło: Politechnika Warszawska Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW