Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Odnowienie porozumienia o współpracy pomiędzy PW i DIT

Odnowienie porozumienia o współpracy pomiędzy PW i DIT

W dniu 8 lipca 2014 r. prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej oraz prof. Brian Norton, Rektor Dublin Institute of Technology, podpisali Memorandum of Understanding, kontynuując tym samym rozpoczętą 7 lat temu współpracę.

Podpisy zostały złożone w obecności prof. Jerzego Banaszka, Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW oraz dr. Marka Rebowa, Head of Research, College of Engineering & Built Environment.

W ramach odnowionej współpracy obie Uczelnie zgodziły się dalej rozwijać działania w obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, na zasadzie równości i wzajemności, ze szczególnym naciskiem na wymianę studentów, nauczycieli akademickich, naukowców i pracowników administracyjnych. Porozumienie obejmie również m.in. kształcenie w programie Erasmus + i prowadzenie wspólnych projektów badawczych w ramach projektu Horyzont 2020.

Źródło: DIT

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW