Biuletyn PW / Współpraca uczelni / PIT zainaugurował działalność

PIT zainaugurował działalność

Politechnika Warszawska wraz z pięcioma innymi uczelniami technicznymi oraz dwoma instytutami zainaugurowała działalność konsorcjum pod nazwą Polski Instytut Technologii (PIT). 

Inicjatorami i jednocześnie członkami-założycielami Polskiego Instytutu Technologii są: Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska, Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Podstawowych problemów Techniki PAN oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.

Działalność Polskiego Instytutu Technologii została zainagurowana podczas obchodów Święta Politechniki Warszawskiej. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 15 listopada w Sali Senatu w Gmachu Głównym, członkowie PIT przybliżyli obszary wspólnych działań. Wśród tematów, którymi może zająć się konsorcjum prof. Jan Szmidt, Rektor PW wymienił m.in. koleje o podwyższonej prędkości, bezpieczeństwo i obronność oraz technologie kosmiczne. Zaznaczył również, że PIT ma charakter „wirtualny”, co oznacza, że nie powstanie żadna siedziba Instytutu. – Budynków mamy aż nadmiar – zażartował Rektor PW.

Członkowie PIT chcą za pośrednictwem konsorcjum zintensyfikować współpracę, zintegrować potencjał badawczo-rozwojowy oraz pogłębić współpracę z sektorem gospodarczym i podmiotami administracji publicznej.

Sygnatariusze porozumienia planują również inicjować, przygotowywać i realizować kluczowe dla polskiej gospodarki programy badawcze i wdrożeniowe oraz podnosić innowacyjność polskiej gospodarki poprzez rozwój polskich strategicznych technologii i umiędzynarodowienie polskiej myśli technicznej.

Istnieje możliwość dołączenia do konsorcjum kolejnych instytucji sfery badawczo-rozwojowej, gdyż Polski Instytut Technologii ma charakter otwarty.

Fotorelację z tego wydarzenia można zobaczyć TUTAJ.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW