Biuletyn PW / Współpraca uczelni / PW Filia w Płocku podpisała porozumienie ze SNiIE

PW Filia w Płocku podpisała porozumienie ze SNiIE

30 czerwca podpisane zostało porozumienie o wzajemnej współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku, a Stowarzyszeniem Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja.

Podpisany dokument ma zagwarantować korzystną i skuteczną realizację celów statutowych porozumienia.

W jego ramach Politechnika zobowiązuje się m.in. do:

  • patronatu nad projektami Stowarzyszenia, którymi Uczelnia będzie zainteresowana;
  • delegowania pracowników Politechniki do przedsięwzięć, które w całości lub w części poświęcone będą działalności Uczelni, a zrealizowane zostaną przez Stowarzyszenie;

Stowarzyszenie z kolei zobowiązuje się m.in. do:

  • promocji Politechniki, ze szczególnym uwzględnieniem jej Filii w Płocku, podczas realizacji projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie, które będą objęte patronatem Politechniki lub Prorektora ds. Filii w Płocku;
  • wspierania działań Politechniki i jej władz w prowadzonych przez Politechnikę przedsięwzięciach na rzecz lokalnego otoczenia.

Politechnika i Stowarzyszenie mogą realizować wspólne projekty, gdzie liderem będzie jedna z umawiających się stron, w zależności od formuły projektu.

Źródło: Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Zdjęcie: A. Ryciak

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW