Biuletyn PW / Współpraca uczelni / PW i Thales podpisały list intencyjny o współpracy w obszarach naukowym i badawczo-rozwojowym

PW i Thales podpisały list intencyjny o współpracy w obszarach naukowym i badawczo-rozwojowym

12 marca 2015 PW i firma Thales podpisały list intencyjny dotyczący współpracy naukowej i badawczo-rozwojowej. Kooperacja obejmie wspólne opracowania w obszarze obrony powietrznej, technologii kosmicznych oraz platform bezzałogowych statków latających. Współpraca rozpocznie się w tym roku.

Podpisanie porozumienia nastąpiło w Pałacu Prymasowskim w obecności premiera Francji Manuela Vallsa i wicepremiera, ministra gospodarki RP, Janusza Piechocińskiego. Ze strony Politechniki Warszawskiej dokument podpisał prof. Jan Szmidt, Rektor PW, ze strony spółki Thales Polska podpis złożył Serge Adrian, Wiceprezes ds. Europy i Operacji Międzynarodowych.

Politechnika Warszawska jest nastawiona na współpracę i inwestycje w innowacyjność, przy wykorzystaniu najlepszych doświadczeń wynikających z tradycji naszej Uczelni oraz naszych partnerów. Uważamy, że jest to najlepsza droga poszukiwania nowych rozwiązań cywilizacyjnych i wdrażanie ich zgodnie z zapotrzebowaniem rynku oraz społeczeństwa. – powiedział prof. Jan Szmidt po podpisaniu umowy.

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy naukowej i badawczo-rozwojowej PW i Thales

Podstawą tworzenia konkurencyjnych rozwiązań jest dostęp do szerokiej bazy wiedzy oraz wykorzystanie możliwości współpracy. Otwarta innowacyjność i rozwój wspólnych technologii są filozofią działania firmy Thales. Jesteśmy zaszczyceni partnerstwem z tak renomowaną instytucją jak Politechnika Warszawska i ogromnie cieszymy się możliwością wspólnego zwiększenia potencjału – podsumował Serge Adrian.

W ramach obszaru obrony powietrznej Thales i Politechnika Warszawska będą wspólnie zajmować się tematyką:

 • sensorów,
 • systemów nawigacji i kontroli broni,
 • modelowania i symulacji.

Współpraca w zakresie technologii kosmicznych obejmie:

 • modelowanie, symulację i identyfikację statków kosmicznych,
 • platformy wielozadaniowe,
 • przetwarzanie i rozpoznanie obrazów, robotykę kosmiczną,
 • monitorowanie lotnicze,
 • monitorowanie zużycia paliwa.

Prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki PW i Paweł Piotrowski, Prezes Zarządu firmy Thales Polska podpisują
Deklarację wsparcia finansowego Programu Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych
(Program IKD-TR) w Politechnice Warszawskiej

Dodatkowo, w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych (BSP), Politechnika Warszawska będzie współpracować z firmą Thales nad:

 • technologiami radarowymi,
 • symulacją lotów,
 • technologiami napędów,
 • zastosowaniami w służbach cywilnych,
 • interfejsem człowiek-maszyna.

Szeroka rama współpracy środowiska naukowego i biznesu ma na celu wykorzystanie potencjału naukowego Politechniki Warszawskiej oraz doświadczenia biznesowego francuskiego koncernu. Jej celem jest tworzenie oraz wdrażanie nowych rozwiązań, które spełnią ambitne plany Polski z zakresu modernizacji sektora obronnego i kosmicznego.

Podobny materiał:
THALES wspiera myśl techniczną Politechniki Warszawskiej

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI