Biuletyn PW / Współpraca uczelni / PW zaangażowana w utworzenie Centrum Projektowania Systemów Satelitarnych

PW zaangażowana w utworzenie Centrum Projektowania Systemów Satelitarnych

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., Thales Alenia Space Polska oraz Politechnika Warszawska podpisały list intencyjny w sprawie projektu utworzenia Centrum Projektowania Systemów Satelitarnych - platformy umożliwiającej prowadzenie wspólnych prac nad polskimi projektami kosmicznymi.

List Intencyjny przewiduje podjęcie rozmów dotyczących możliwości utworzenia Centrum Projektowania Systemów Satelitarnych (CDF - Concurrent Design Facility), które będzie nowoczesnym obiektem wyposażonym w sieć komputerów i urządzeń multimedialnych, umożliwiającym zespołowi ekspertów wspólne projektowanie systemów satelitarnych. Zgodnie z koncepcją, działanie Centrum miałoby polegać na interaktywnej, równoległej pracy specjalistów reprezentujących różne dziedziny (jak np. satelitarne systemy pokładowe czy trajektoria lotu), którzy przy użyciu specjalistycznego oprogramowania będą mogli prezentować symulacje projektów i wspólnie wybierać optymalne rozwiązania. Do zadań CDF będzie należała centralizacja zarządzania projektami, wsparcie pracy zespołowej i zwiększenie efektywności projektów.

- Polska Grupa Zbrojeniowa staje się naturalnym liderem w rozwoju technologii kosmicznych w Polsce. Podpisanie tego listu intencyjnego stanowi owoc kilku miesięcy wytężonych rozmów trójstronnych i prac koncepcyjnych. To ważny krok polskiego przemysłu w stronę rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych. Zintegrowane działanie środowisk naukowego i przemysłowego umożliwi wytworzenie nowych kompetencji w spółkach Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a następnie ich zastosowanie w produktach zwiększających bezpieczeństwo państwa i budujących wartość naszego przedsiębiorstwa. Cieszę się, że nasz partner Thales Alenia Space jest gotowy do współpracy z polskim przemysłem obronnym oraz z polską nauką. Jestem przekonany, że współpraca ta wszystkim sygnatariuszom listu intencyjnego przyniesie wiele korzyści - podkreślił Wiceprezes Zarządu PGZ S.A. Maciej Lew-Mirski.

Politechnika Warszawska, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. oraz Thales Alenia Space Polska prowadzą aktywne działania zmierzające do rozwoju technologii kosmicznych i satelitarnych. Nowo utworzone Centrum będzie mogło służyć celom edukacyjnym i szkoleniowym w procesie budowy kompetencji w tym obszarze. W dłuższej perspektywie mogłoby zostać wykorzystane w projektach realizowanych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) czy w programach narodowych, takich jak planowany Program Strategiczny pn. Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi. Dodatkowo, porozumienie pozwoli na ściślejszą współpracę pomiędzy środowiskami naukowymi i przemysłem obronnym.

Podobne centra istnieją w kilku innych krajach członkowskich ESA i są wykorzystywane w początkowych fazach misji kosmicznych, głównie w zakresie studiów wykonalności, projektowania, badania opłacalności planowanych misji i walidacji nowych technologii. Użytkownicy CDF podkreślają, że wykorzystanie takich centrów pozwoliło na ograniczenie kosztów i czasu projektów, zwiększenie jakości produktów końcowych, zmniejszenie ryzyka niepowodzeń oraz stymulowanie innowacyjnych rozwiązań i współpracy ekspertów.

Podpisanie porozumienia stanowi ważny krok w ramach współpracy Politechniki Warszawskiej i PGZ S.A. w zakresie technologii kosmicznych. W październiku ub.r. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie, dotyczące utworzenia interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w dziedzinie technik rakietowych i kosmicznych.

Powiązane materiały:

Politechnika Warszawska i Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały list intencyjny o współpracy
Porozumienie pomiędzy PW a Instytutem Lotnictwa na rzecz współpracy z PGZ
Politechnika Warszawska będzie współpracować z Polską Grupą Zbrojeniową

Zdjęcie: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Nauczyłam się, że droga postępu nie jest ani szybka,
ani łatwa.

Maria Skłodowska-Curie

"

23
Sie

Międzynarodowe warsztaty Sukkot - let's built a tent!

08:00 - 31 Sie 20:00

24
Sie

Konferencja Pokazać - Przekazać

08:00 - 25 Sie 20:00

2
Wrz

Nasze Stulecie. Nauka dla obronności

08:00 - 3 Wrz 20:00

6
Wrz

Międzynarodowa Szkoła Letnia Argumentacji

08:00 - 16 Wrz 20:00

12
Wrz

Impact mobility rEVolution'18

08:00 - 13 Wrz 20:00

15
Wrz

Piknik Inspiracji nad Jeziorakiem

09:30 - 14:30

19
Wrz

Students' Science Conference

08:00 - 22 Wrz 20:00

22
Wrz

III Bieg Instytutu Badawczego Leśnictwa

08:15 - 13:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW