Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Pierwsze spotkanie rektorów nowych „Uniwersytetów Europejskich”

Pierwsze spotkanie rektorów nowych „Uniwersytetów Europejskich”

4 listopada 2020 r. Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba wziął udział w pierwszym wspólnym zdalnym spotkaniu rektorów „Uniwersytetów Europejskich”, wyłonionych w pierwszej i drugiej edycji konkursu, z przedstawicielami Komisji Europejskiej i administracji centralnej państw członkowskich.

W wystąpieniach przedstawiciele uczelni i Komisji Europejskiej zwrócili uwagę na strategiczny i transformacyjny potencjał „Uniwersytetów Europejskich”. Rektorzy mieli okazję poznać najlepsze praktyki pierwszej edycji konkursu. Omówiono kwestie związane z mechanizmami zapewniania jakości, mikrokwalifikacjami, automatyczną uznawalnością i europejskimi dyplomami ukończenia studiów. Podkreślono, jak ważną rolę w realizowanych działaniach odgrywa zaangażowanie społeczności akademickiej. Odbyło się również specjalne spotkanie studentów, które wniosło ważny wkład do wspólnej sesji.

Konsorcja wyłonione w pierwszej edycji konkursu podjęły wiele działań, poszukując sposobów pokonania istniejących barier prawnych, finansowych i administracyjnych. Konsorcjum ENHANCE, w którym Politechnika Warszawska podjęła systemową współpracę z sześcioma czołowymi politechnikami w Europie, ma szansę korzystać z tych doświadczeń.

Źródło: Centrum Współpracy Międzynarodowej PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI