Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Podpisanie umowy w obszarze technik kosmicznych i satelitarnych

Podpisanie umowy w obszarze technik kosmicznych i satelitarnych

22 marca br. w Politechnice Warszawskiej podpisano umowę o współpracy pomiędzy naszą Uczelnią, CEZAMAT PW Sp. z o.o. oraz Creotech Instruments S.A. Porozumienie określa zasady funkcjonowania trójstronnego partnerstwa w wykorzystaniu doświadczeń z zakresu technik kosmicznych i satelitarnych.

Współpraca między Politechniką Warszawską, CEZAMAT PW i Creotech Instruments obejmować będzie między innymi utworzenie wspólnej bazy badawczej, laboratoryjnej oraz wytwórczej dla prowadzenia projektów w zakresie technik kosmicznych i satelitarnych oraz wspólne prowadzenie prac wdrożeniowych i innowacyjnych mających na celu praktyczne wykorzystanie wyników prac badawczych realizowanych w ramach umowy. Partnerzy będą także wymieniać się wiedzą, organizować szkolenia, seminaria i spotkania ekspertów oraz prowadzić spójną politykę informacyjną.

Fotogaleria podpisania umowy PW/CEZAMAT/Creotech

Ze strony Politechniki Warszawskiej umowę podpisał Rektor prof. Jan Szmidt. Sygnatariuszami ze strony CEZAMAT PW Sp. z o.o. byli: Mariusz Wielec, Prezes Zarządu i prof. Romuald Beck, Wiceprezes Zarządu ds. naukowych, natomiast ze strony Creotech Instruments S.A.: Grzegorz Brona, Prezes Zarządu i Mariusz Andrzejczak, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych.

- Łączenie wysiłków twórczych naukowców i przedstawicieli przemysłu zawsze daje znakomite rezultaty. Zawarta dzisiaj umowa o współpracy między naszymi instytucjami z pewnością zaowocuje innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze technologii kosmicznych i satelitarnych, które znajdą zastosowanie w polskiej gospodarce - mówi prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Umowa została podpisana w obecności dr. Piotra Dardzińskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na zdjęciu od lewej: prof. Tomasz Skotnicki, Dyrektor Konsorcjum CEZAMAT; prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor. ds. Nauki PW; dr Piotr Dardziński, Podsekretarz Stanu w MNiSW; prof. Jan Szmidt, Rektor PW/fot. Biuletyn PW

Współpraca w obszarze technologii kosmicznych

Mariusz Wielec, Prezes Zarządu CEZAMAT PW Sp. z o.o. przypomina, że kompleks badawczy CEZAMAT od samego początku zaprojektowany był do współpracy z przemysłem.

- Sposób budowy infrastruktury, organizacji pracy i zarządzania pozwala na elastyczną współpracę z podmiotami przemysłowymi. Centrum wyposażone będzie w zaawansowane linie technologiczne oraz platformy projektowania, symulacji, diagnostyki i charakteryzacji - podkreśla Mariusz Wielec.

- Wierzymy, że warto wzmacniać współpracę między uczelniami wyższymi, a firmami innowacyjnymi - mówi dr Grzegorz Brona, Prezes Creotech Instruments S.A. - Jesteśmy w stanie bardzo wiele się od siebie nawzajem nauczyć i wspólnie możemy zdziałać zdecydowanie więcej. Cechą charakterystyczną prawdziwie silnych i innowacyjnych gospodarek jest to, że wiodące ośrodki naukowe ściśle współpracują z rodzimym biznesem - dodaje Brona, który sam łączy rolę prezesa prywatnej firmy z obowiązkami wykładowcy na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Brakujące ogniwo łączące naukę z biznesem

Zdaniem obecnego na spotkaniu prof. Tomasza Skotnickiego, Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych i programowych, w Polsce brakuje istotnego ogniwa, które konieczne jest do tego, żeby pomysły zamieniały się w produkt.

- Brakuje ogniwa łączącego naukowca i biznes. Ogniwa, które pozwoli zamienić pomysł w gotowy do sprzedania produkt. Trzeba to koniecznie zmienić - powiedział prof. Skotnicki - CEZAMAT będzie pierwszym takim ogniwem w Polsce, ale nie da sobie rady, jeśli nie staną za nim silne instytucje. Celem CEZAMAT-u nie będzie zdobycie nagrody Nobla, tylko wywarcie pozytywnego wpływu na gospodarkę - dodał profesor.

Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI