Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Podpisano trójstronne porozumienie

Podpisano trójstronne porozumienie

Politechnika Warszawska podpisała porozumienie o współpracy ze spółką General Electric Company Polska (GECP) oraz Instytutem Lotnictwa. 

Porozumienie zostało podpisane 5 listopada, a jego sygnatariuszami byli: prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, Magdalena Nizik, prezes zarządu General Electric Company Polska oraz dr hab. inż. Witold Wiśniowski, dyrektor Instytutu Lotnictwa.

GECP od ponad dekady współpracuje z Instytutem Lotnictwa w ramach Engineering Design Center. Instytucje te są zainteresowane działaniami z zakresu innowacji i rozwoju, które mogą być przydatne w realizacji ich wspólnej strategii. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Politechnika Warszawska, która dysponuje wyspecjalizowanymi kadrami, bazą badawczą i laboratoryjną oraz najwyższymi kompetencjami w dziedzinach interesujących pozostałych sygnatariuszy porozumienia.

Porozumienie o współpracy przewiduje:
- udział pracowników Engineering Design Center w procesie kształtowania programu nauczania PW
- udział pracowników EDC w procesie kształcenia studentów
- praktyki i staże dla studentów PW w EDC
- realizację prac dyplomowych, przejściowych i doktorskich
- realizację wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych
- współpracę w ramach kół naukowych
- wspólne wnioski o dofinansowanie projektów
- promocję EDC jako miejsca pracy dla inżynierów, absolwentów oraz osób podejmujących studia po maturze
- wspólne działania mające na celu promowanie kształcenia technicznego na wszystkich poziomach edukacji w Polsce.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW