Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Politechnika Warszawska otrzymała autoryzację Państwowej Agencji Atomistyki

Politechnika Warszawska otrzymała autoryzację Państwowej Agencji Atomistyki

Naukowcy będą mogli m.in. realizować prace badawcze oraz wspierać zadania realizowane przez dozór jądrowy w zakresie analiz bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Politechnika Warszawska jako jedyna instytucja w kraju posiada autoryzację w tym zakresie.

11 stycznia 2018 roku prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki odebrał od Andrzeja Przybycina, p.o. Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki autoryzację PAA. Dokument stanowi potwierdzenie kompetencji naukowców z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, pracujących w Instytucie Techniki Cieplnej, w zakresie realizacji prac badawczych oraz wsparcia zadań realizowanych przez dozór jądrowy w obszarze analiz bezpieczeństwa elektrowni jądrowych.

W spotkaniu udział wzięli także: prof. Janusz Frączek, Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW; prof. Krzysztof Badyda, Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej PW; prof. Piotr Furmański, pełnomocnik Rektora ds. energetyki jądrowej, ITC MEiL PW; dr inż. Grzegorz Niewiński, członek zespołu SARWUT, ITC MEiL PW; Marcin Zagrajek, Dyrektor Departamentu Zagadnień Bezpieczeństwa Jądrowego, Polska Agencja Atomistyki; dr inż. Ernest Staroń, kierownik Wydziału Analiz Obiektów Jądrowych, Polska Agencja Atomistyki.

Od lewej: Marcin Zagrajek, Ernest Staroń, Rajmund Bacewicz, Andrzej Przybycin, Janusz Frączek, Piotr Furmański, Krzysztof Badyda, Grzegorz Niewiński/fot. PAA

Politechnika Warszawska otrzymała autoryzację w zakresie:

1. Wykonywania obliczeń, ocen oraz analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych w elektrowniach jądrowych w obszarze:

  • zagadnień cieplno-przepływowych reaktorów jądrowych,
  • stanów ustalonych i przejściowych reaktorów jądrowych,
  • awarii projektowych,
  • ciężkich awarii,
  • fizyki rdzenia reaktora jądrowego i cyklu paliwowego;

2. Wykonywania obliczeń, ocen i analiz związanych z zagadnieniami systemów automatyki i sterowania stosowanych w przemyśle jądrowym.

Źródło: BPI PW
Zdjęcie w zajawce: prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki oraz Andrzej Przybycin, p.o. Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki/fot. PAA

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW