Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Politechnika Warszawska realizuje projekt CRENG

Politechnika Warszawska realizuje projekt CRENG

W dniach 27-28 lutego 2019 r. w Politechnice Warszawskiej odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „Inżynieria Kryzysowa i Ryzyka w usługach transportowych” („Crisis and Risks Engineering for Transport Services” - CRENG) w ramach programu ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education. Liderem projektu jest Wydział Transportu PW.

Spotkanie otworzyły wystąpienia prof. Marianny Jacyny - Dziekana Wydziału Transportu PW i koordynatora projektu CRENG oraz prof. Rajmunda Bacewicza - Prorektora ds. Nauki PW. Gościem inauguracji był J.E. Hasan Hasanov, Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce, który zabierając głos podkreślił swoje osobiste zainteresowanie tematyką projektu ze względu na posiadane wykształcenie.

W dwudniowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele konsorcjum obejmującego 17 partnerów z Niemiec, Francji, Ukrainy, Azerbejdżanu, Turkmenistanu i Polski, w tym m.in. rektor Dnipropetrovsk National University of Railway Transport z Ukrainy, prorektorzy z Azerbaijan Technical University, Azerbaijan Technological University oraz Baku Engineering University z Azerbejdżanu, a także przedstawiciele ministerstw edukacji Azerbejdżanu i Turkmenistanu, przewoźników kolejowych, agencji transportowych i firm.

Prezentacja prof. Konrada Lewczuka z Wydziału Transportu (menedżera projektu) na temat celów i zakresu projektu rozpoczęła merytoryczną część spotkania. Pierwszy dzień został zdominowany przez prezentacje partnerów CRENG i omówienie zadań projektu, natomiast drugiego dnia przeprowadzono warsztaty dotyczące wdrożenia projektu: celów, zarządzania, wyników i harmonogramu. Spotkanie to pozwoliło nadać bieg projektowi i umożliwiło przyjęcie najważniejszych ustaleń w zakresie obowiązków i odpowiedzialności partnerów.

Projekt CRENG jest bardzo ważny z punktu widzenia międzynarodowego wizerunku Politechniki Warszawskiej i budowy zagranicznych powiązań uczelni. Tym bardziej spotkanie inaugurujące było istotne dla Wydziału Transportu PW, który, jako lider konsorcjum, odpowiada nie tylko za zarządzanie projektem, w tym finansami, rozpowszechnianie wyników, ale także za realizację części nowych programów nauczania.

Celem CRENG, który będzie realizowany do listopada 2021 r., jest opracowanie, wdrożenie i akredytacja w krajach partnerskich nowego programu nauczania w zakresie zarządzania ryzykiem i działania w sytuacjach kryzysowych w rzeczywistości transportowej. Pośrednio chodzi także o zapewnienie efektywności i niezawodności systemów transportowych Ukrainy, Azerbejdżanu i Turkmenistanu oraz ich integracja z globalną siecią transportową. W ramach projektu zostanie dokonany transfer wiedzy z uczelni europejskich (Polska, Niemcy i Francja) do uczelni partnerskich (Ukraina, Azerbejdżan i Turkmenistan) oraz przeszkolona zostanie kadra dydaktyczna przy wsparciu ministerstw i potencjalnych pracodawców krajów partnerskich.

Aby skutecznie wdrożyć cele CRENG, stworzone zostanie odpowiedni system kształcenia, obejmujące innowacyjne narzędzia i trening kadry dydaktycznej, zgodne z oczekiwaniami rynku pracy, najlepszymi praktykami UE i wymogami procesu bolońskiego.

Grupy docelowymi projektu są: studenci, personel akademicki, administracyjny i techniczny uniwersytetów, inżynierowie i badacze w docelowych obszarach.

Motywację do aplikowania o projekt stanowiła potrzeba kształcenia w krajach partnerskich wykwalifikowanych specjalistów w zakresie problematyki zarządzania ryzykiem i kryzysem w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa w branży TLS (transport-spedycja-logistyka).

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele wszystkich 17 partnerów z:

  • Niemiec (Technische Universität Berlin);
  • Francji (University of Valenciennes);
  • Ukrainy (Pryazovskyi State Technical University, Dnipropetrovsk National University of Railway Transport, State University of Infrastructure and Technologies);
  • Azerbejdżanu (Baku Engineering University, Azerbaijan Technical University, Azerbaijan Technological University;
  • Turkmenistanu (Turkmen State Institute of Transport and Communications, International University for the Humanities and Development, The Turkmen State Architecture and Construction Institute);
  • a także firma ECM Space Technologies GmbH, Ministerstwo Edukacji Azerbejdżanu, Ministerstwo Edukacji Turkmenistanu, Baku Transport Agency (Azerbejdżan), State Administration of Railway Transport of Ukraine „Ukrzaliznytsia”.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest TUTAJ>>

Źródło: Wydział Transportu PW
Zdjęcia: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW