Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Politechnika Warszawska uczestniczy w projekcie CePT

Politechnika Warszawska uczestniczy w projekcie CePT

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii stanowi przedsięwzięcie, które w jednym miejscu skupiać będzie środowiska badawcze w celu utworzenia prężnie działającego ośrodka naukowego. Jednym z konsorcjantów jest Politechnika Warszawska.

Dnia 9 października 2014 w Sali Senatu PW dokonano otwarcia Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Biomedycznej oraz Centrum Bionanomateriałów Politechniki Warszawskiej w projekcie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii. Spotkanie otworzył prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki PW, który podkreślił wagę znaczenia projektu. – CePT podejmuje jedno z ważnych wyzwań społecznych i pełni istotną rolę w strategii rozwoju Uczelni – powiedział prof. Bacewicz.

Podczas uroczystej inicjacji projektu obecni byli także jego koordynatorzy w tym: prof. Sławomir Majewski, Kierownik Projektu CePT, Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Władze Politechniki (na zdjęciu poniżej), obok profesora Bacewicza reprezentowali: prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju oraz prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów. Prezentacji dotychczasowych osiągnięć w zakresie CePT dokonał prof. Tadeusz Pałko – koordynator projektu z ramienia PW.

Wśród głównych założeń, wokół których skupiają się cele CePT, profesor Pałko wymienił badania podstawowe i przedkliniczne dotyczące wykrywania i zwalczania chorób (układu krążenia, nowotworów, chorób neurodegeneracyjnych, procesów starzenia) z zaangażowaniem nowoczesnych technologii biomedycznych, uwzględniających metody instrumentalne i biomateriały.

Zadania dla Politechniki Warszawskiej zogniskowano na utworzeniu Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Biomedycznej (BIOFIM – 9 laboratoriów), 1 laboratorium Centrum Bionanomateriałów (PW, IPPT, IWC) oraz opracowaniu programu badawczego. W jego skład wchodzi m.in.:

  • opracowanie biomateriałów oraz wspomaganych instrumentalnie metod badawczych do oznaczania istotnych cech i parametrów charakteryzujących tkanki i struktury tkankowe w różnych stanach fizjologicznych i patologicznych,
  • modelowanie procesów i struktur w obrębie różnych narządów dla celów diagnostycznych, terapeutycznych i wspomagania czynności narządów, w szczególności dla potrzeb neuro – kardio i onkologii.

W Politechnice Warszawskiej działania związane z projektem koordynuje Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych, podczas gdy w jego bieżące prace zaangażowane jest osiem Wydziałów PW: Inżynierii Materiałowej, Mechatroniki, Elektroniki i Technik Informacyjnych, Chemiczny, Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Inżynierii Produkcji, Elektryczny.

O CePT

Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) to największe przedsięwzięcie biomedyczne i biotechnologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednym z najważniejszych celów i jednocześnie atutów projektu jest połączenie potencjału wybitnych naukowców z możliwościami sieci laboratoriów wyposażonych w specjalistyczną aparaturę najwyższej klasy. CePT zapewnić ma interdyscyplinarne i systemowe podejście do badanych zagadnień: od genu i białka do komórki i całego organizmu. Integralną częścią koncepcji projektu jest stworzenie platformy transferu technologii w oparciu o najlepsze modele tego typu rozwiązań w Europie z uwzględnieniem rozwijającego się innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego i potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Konsorcjum CePT tworzą: Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM), który jest koordynatorem przedsięwzięcia, Politechnika Warszawska (PW), Uniwersytet Warszawski (UW) oraz 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN), Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB PAN), Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN), Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK), Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN), Instytut Wysokich Ciśnień (IWC PAN), Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (IBIB PAN).

Źródło finansowania projektu stanowią w 100% środki publiczne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 15% ze środków dotacji celowej. Wysokość finansowania dla Politechniki Warszawskiej to ponad 30 mln złotych. Całkowity koszt inwestycji – ok. 100 mln euro.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

18
Cze

Nauka w oparach absurdu

12:00 - 14:00

19
Cze

Dni wolne od pracy w PW

19:00 - 24 Cze 06:00

25
Cze

Uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych

11:00 - 13:00

27
Cze

Granty ERC - jak odnieść sukces?

09:00 - 13:00

6
Lip

Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków

08:00 - 12 Lip 18:00

11
Lip

II seminarium o reaktorach jądrowych HTGR

09:00 - 12 Lip 15:20

2
Wrz

62. Zjazd Naukowy PTCHEM 2019

09:00 - 6 Wrz 15:30

3
Wrz

Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich

09:00 - 7 Wrz 17:30

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW