Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Politechnika Warszawska uczestniczy w projekcie CePT

Politechnika Warszawska uczestniczy w projekcie CePT

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii stanowi przedsięwzięcie, które w jednym miejscu skupiać będzie środowiska badawcze w celu utworzenia prężnie działającego ośrodka naukowego. Jednym z konsorcjantów jest Politechnika Warszawska.

Dnia 9 października 2014 w Sali Senatu PW dokonano otwarcia Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Biomedycznej oraz Centrum Bionanomateriałów Politechniki Warszawskiej w projekcie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii. Spotkanie otworzył prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki PW, który podkreślił wagę znaczenia projektu. – CePT podejmuje jedno z ważnych wyzwań społecznych i pełni istotną rolę w strategii rozwoju Uczelni – powiedział prof. Bacewicz.

Podczas uroczystej inicjacji projektu obecni byli także jego koordynatorzy w tym: prof. Sławomir Majewski, Kierownik Projektu CePT, Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Władze Politechniki (na zdjęciu poniżej), obok profesora Bacewicza reprezentowali: prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju oraz prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów. Prezentacji dotychczasowych osiągnięć w zakresie CePT dokonał prof. Tadeusz Pałko – koordynator projektu z ramienia PW.

Wśród głównych założeń, wokół których skupiają się cele CePT, profesor Pałko wymienił badania podstawowe i przedkliniczne dotyczące wykrywania i zwalczania chorób (układu krążenia, nowotworów, chorób neurodegeneracyjnych, procesów starzenia) z zaangażowaniem nowoczesnych technologii biomedycznych, uwzględniających metody instrumentalne i biomateriały.

Zadania dla Politechniki Warszawskiej zogniskowano na utworzeniu Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Biomedycznej (BIOFIM – 9 laboratoriów), 1 laboratorium Centrum Bionanomateriałów (PW, IPPT, IWC) oraz opracowaniu programu badawczego. W jego skład wchodzi m.in.:

  • opracowanie biomateriałów oraz wspomaganych instrumentalnie metod badawczych do oznaczania istotnych cech i parametrów charakteryzujących tkanki i struktury tkankowe w różnych stanach fizjologicznych i patologicznych,
  • modelowanie procesów i struktur w obrębie różnych narządów dla celów diagnostycznych, terapeutycznych i wspomagania czynności narządów, w szczególności dla potrzeb neuro – kardio i onkologii.

W Politechnice Warszawskiej działania związane z projektem koordynuje Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych, podczas gdy w jego bieżące prace zaangażowane jest osiem Wydziałów PW: Inżynierii Materiałowej, Mechatroniki, Elektroniki i Technik Informacyjnych, Chemiczny, Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Inżynierii Produkcji, Elektryczny.

O CePT

Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) to największe przedsięwzięcie biomedyczne i biotechnologiczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Jednym z najważniejszych celów i jednocześnie atutów projektu jest połączenie potencjału wybitnych naukowców z możliwościami sieci laboratoriów wyposażonych w specjalistyczną aparaturę najwyższej klasy. CePT zapewnić ma interdyscyplinarne i systemowe podejście do badanych zagadnień: od genu i białka do komórki i całego organizmu. Integralną częścią koncepcji projektu jest stworzenie platformy transferu technologii w oparciu o najlepsze modele tego typu rozwiązań w Europie z uwzględnieniem rozwijającego się innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego i potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Konsorcjum CePT tworzą: Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM), który jest koordynatorem przedsięwzięcia, Politechnika Warszawska (PW), Uniwersytet Warszawski (UW) oraz 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN), Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB PAN), Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN), Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK), Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN), Instytut Wysokich Ciśnień (IWC PAN), Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (IBIB PAN).

Źródło finansowania projektu stanowią w 100% środki publiczne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 15% ze środków dotacji celowej. Wysokość finansowania dla Politechniki Warszawskiej to ponad 30 mln złotych. Całkowity koszt inwestycji – ok. 100 mln euro.

CYTAT TYGODNIA

"

Ważniejsze od robienia wszystkiego tak jak trzeba,
jest robienie tego co trzeba

Peter Drucker

"

25
Mar

Warszawskie Dni Informatyki 2022

09:00 - 26 Mar 18:00

4
Kwi

10. edycja European Young Engineers Conference

09:00 - 18:00

25
Kwi

XIV Europejski Kongres Gospodarczy

00:00 - 27 Kwi 00:00

9
Maj

Microwave and Radar Week 2022

00:00 - 11 Maj 00:00

17
Maj

Inżynieria Ruchu Lotniczego 2022

10:00 - 18 Maj 14:00

27
Wrz

TRIZ Future 2022

08:00 - 29 Wrz 19:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI