Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Politechnika Warszawska zaangażowana w projekt Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej

Politechnika Warszawska zaangażowana w projekt Narodowej Sieci Metrologii Współrzędnościowej

Cztery polskie uczelnie techniczne, w tym Politechnika Warszawska stworzą Narodową Sieć Metrologii Współrzędnościowej - naukową sieć i centrum badawcze światowej klasy.

Głównym celem projektu jest zbudowanie w Polsce wyspecjalizowanej infrastruktury badawczej dla rozwoju metrologii współrzędnościowej. To obszar nauki zajmujący się pomiarem i obrazowaniem 3D wszelkich obiektów geometrycznych.

Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej umożliwi wykonywanie bardzo dokładnych pomiarów geometrii struktur wewnętrznych oraz zewnętrznych obiektów mierzonych w skalach od nano do wielkogabarytowych. Będzie to wsparcie dla wielu dziedzin nauki i przemysłu: od zaawansowanej optyki, przez medycynę, mechanikę, mechatronikę, aż po energetykę.

W projekt zaangażowane są Politechnika Krakowska (lider) oraz partnerzy: Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska i Politechnika Świętokrzyska.

W ramach przedsięwzięcia powstaną Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych (inwestycja realizowana przez Politechnikę Krakowską) i Multiskalowe Laboratorium Współrzędnościowej Techniki Pomiarowej (na Politechnice Poznańskiej). Naukowcy z Politechniki Warszawskiej i Politechniki Świętokrzyskiej będą uczestniczyć w realizacji badań z zaplanowanej agendy.

Kierownikiem projektu  w PW jest dr inż. Tomasz Kowaluk z Wydziału Mechatroniki. Dzięki uczestnictwie w projekcie pracownicy PW zyskają bezpłatny dostęp do wysoce specjalistycznych przyrządów pomiarowych. Przez pierwsze 2 lata wykonywane będą modernizacje pomieszczeń oraz zakupy aparatury pomiarowej. W okresie trwałości projektu (kolejnych 5 lat) będą wykonywane badania z udziałem pracowników PW.

Projekt „NSMET - Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (działanie 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”) i potrwa do końca 2022 r.

Źródło: BPiI PW
Zdjęcie: fot. Archiwum Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI