Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Politechnika nawiązała współpracę z Geotermią Mazowiecką

Politechnika nawiązała współpracę z Geotermią Mazowiecką

W poniedziałek 28 września br. w Sali Senatu odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy Politechniką Warszawską a Geotermią Mazowiecką, Gminą Mszczonów oraz Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Porozumienie dotyczy wspólnej realizacji projektu „Centrum Naukowo-Edukacyjne Energetyki Odnawialnej przy Geotermii Mazowieckiej” i obejmuje działalność badawczo-rozwojową oraz edukacyjną.

Uczestnicy porozumienia w dniu podpisania umowy/fot. G. Banaszek

 W projekcie uczestniczyć będą pracownicy Wydziałów PW, a w szczególności:

  • Wydział Inżynierii Środowiska,
  • Wydział Mechaniki, Energetyki i Lotnictwa,
  • Wydział Inżynierii Materiałowej,
  • Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
  • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii,
  • Wydział Elektryczny.

Podpisane porozumienie jest otwarte dla pozostałych zainteresowanych, w tym dla firm i samorządów spoza województwa mazowieckiego.

Źródło: WIŚ PW
Zdjęcia: G. Banaszek

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Przyszłość należy do lwów,
które umieją się śmiać

 

 

Zaratustra

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW