Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Polsko-portugalska współpraca

Polsko-portugalska współpraca

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT) i Rada Koordynująca Uczelni Technicznych w Portugalii (CCISP) były organizatorami Międzynarodowego Forum Akademickiego, które odbyło się w Politechnice Opolskiej.

Forum odbyło się w dniach 13-15 października, a jego ideą przewodnią była chęć zacieśnienia i rozwoju polsko-portugalskiej współpracy akademickiej. Jej ukoronowaniem było podpisanie przez prof. Tadeusza Więckowskiego, przewodniczącego KRPUT oraz prof. Joaquima Mourato, przewodniczącego CCISP deklaracji o współpracy.

Współpraca ta ma być realizowana poprzez zwiększenie wymiany studentów oraz pracowników, zwiększenie liczby wspólnych projektów naukowo-badawczych, zwiększenie liczby wspólnych programów studiów. Ponadto uczelnie zamierzają wymieniać się doświadczeniami związanymi ze specyfiką odmiennych rynków akademickich i wyznaczyć perspektywy i nowe trendy działań w obszarze edukacji technicznej w Polsce i Portugalii.

W Międzynarodowym Forum Akademickim uczestniczyło 45 rektorów z obu krajów. Politechnikę Warszawską reprezentował prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW