Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Porozumienie Spółek Celowych

Porozumienie Spółek Celowych

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej jest jednym z sygnatariuszy umowy partnerskiej powołującej Porozumienie Spółek Celowych. 

Umowa została podpisana 8 stycznia w Warszawie. Oprócz IBS PW podpisało ją 8 innych spółek celowych uczelni i instytutów badawczych. Celem podpisanego porozumienia jest przygotowanie schematów funkcjonowania spółek celowych, określenie ich statusu i relacji z kluczowymi podmiotami związanymi z komercjalizacją wyników B+R.

Podpisane porozumienie może stanowić platformę dla realizacji i pozyskiwania środków finansowych na wspólne projekty inwestycyjne, badania naukowe, czy też bezpośrednie wsparcie komercjalizacji wyników B+R.

Organem Porozumienia Spółek Celowych została Rada Porozumienia, do której zadań należy m.in. nadzór nad realizacją postanowień umowy, określenie strategicznych kierunków działania PSC i inicjowanie współpracy z innymi podmiotami, których cele i działania są zgodne z celami Porozumienia.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW