Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Pracownik WZ PW w zarządzie Oddziału Mazowieckiego PTI

Pracownik WZ PW w zarządzie Oddziału Mazowieckiego PTI

Dr inż. Kamil Sitarski z Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej został jednym z członków zespołu kierowniczego Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Na walnym zgromadzeniu w dniu 16 maja br. przedstawiciele Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego Informatycznego wyłonili nowy zarząd. Jednym z członków zespołu kierowniczego został pracownik Wydziału Zarządzania PW, dr inż. Kamil Sitarski, tym samym zacieśniając przyjacielskie relacje pomiędzy Uczelnią a PTI i kładąc podwaliny pod przyszłe inicjatywy.

Nowy zarząd Oddziału Mazowieckiego PTI/fot. WZ PW

Polskie Towarzystwo Informatyczne zrzesza wielu absolwentów i pracowników Politechniki Warszawskiej. Kilka edycji „Klubu Informatyka” - cyklicznego wydarzenia popularyzującego zagadnienia związane z informatyką - miało miejsce w Uczelni, m.in. na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (we współpracy z Wydziałem Zarządzania).

Źródło: WZ PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Cechą życia jest pęd ku przyszłości.

Antoni Kępiński

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

adres e-mail: bpw@rekt.pw.edu.pl

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

bpw@rekt.pw.edu.pl

MNiSW