Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Projekty badawczo-rozwojowe priorytetem PW, AGH i PKN ORLEN

Projekty badawczo-rozwojowe priorytetem PW, AGH i PKN ORLEN

Innowacyjność, efektywność, bezpieczeństwo, ochrona środowiska. Powyższe hasła stanowią trzon zagadnień dla podpisanych przez PW, AGH i PKN ORLEN umów o współpracy.

Realizacja wspólnych projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do wypracowania innowacyjnych rozwiązań, wzmocnienia efektywności i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska to główny cel podpisanych 16 października 2014 r. przez PKN ORLEN umów ramowych z Politechniką Warszawską i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.

Zawarte umowy ułatwią uruchomienie kolejnych konkretnych projektów, służących rozwijaniu i wdrażaniu rozwiązań technologicznych o charakterze innowacyjnym, efektywnościowym, podnoszącym bezpieczeństwo oraz związanych z ochroną środowiska w obszarach petrochemii, rafinerii, chemii, energetyki oraz wydobycia gazu i ropy. Przewidują również możliwość prowadzenia współpracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji absolwentów obydwu uczelni o umiejętnościach i specjalizacjach zgodnych z profilem działalności PKN ORLEN. 

W PKN ORLEN już dawno zrozumieliśmy, że konkurencyjność znaczy innowacyjność. I nie zawsze musi oznaczać spektakularne odkrycia na miarę grafenu, chociaż o tym też marzymy. Najczęściej to projekty pozwalające wprowadzać usprawnienia czy nowe rozwiązania przełamujące dotychczasowe bariery technologiczne, które niezbyt często goszczą na łamach mediów, ale przynoszą konkretne korzyści biznesowi i nauce. Głęboko wierzę, że współpraca firm z nauką dedykowana polskiemu przemysłowi zrewolucjonizuje rynek technologii w kraju i da nowy impuls do rozwoju naszej gospodarki - powiedział  podpisując porozumienie Piotr Chełmiński, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Rozwoju i Energetyki.

Wspólne inicjatywy mają być realizowane w ramach funduszy z krajowych i europejskich źródeł finansowania, m.in. ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Umowy będą wykorzystywane m.in. przy projektach realizowanych na potrzeby najwyżej ocenionego przez NCBiR programu sektorowego dla chemii - Innochem.

Współpraca z liderem rynku w tak wielu dziedzinach to dla nas niezwykle istotna sprawa. Umowa z PKN ORLEN jest tym ważniejsza, że nowa perspektywa finansowa UE będzie szczególnie promowała wspólne projekty biznesu i ośrodków badawczych. Cieszy nas również fakt, iż dzięki tej umowie cenne doświadczenia zyskają m.in. nasi młodzi naukowcy, a także studenci - mówi prof. Tomasz Szmuc, Prorektor ds. Współpracy AGH.

Na zdjęciu od lewej: prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej, Piotr Chełmiński, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Rozwoju i Energetyki, prof. Janusz Zieliński, Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku
/fot. PKN ORLEN

Prowadzona od kilku lat współpraca pomiędzy PKN ORLEN a Akademią Górniczo–Hutniczą w Krakowie została po raz pierwszy oficjalnie przypieczętowana w 2011 roku, kiedy doszło do podpisania listu intencyjnego uczelni z ORLEN Upstream, spółką odpowiedzialną w Koncernie za poszukiwanie i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. W ramach umowy przewidziano m.in. konsultacje z kadrą AGH, wykłady prowadzone przez ekspertów ORLEN Upstream, realizację praktyk dla studentów Akademii w Spółce oraz staży zawodowych dla doktorantów i pracowników uczelni.

ORLEN Upstream współpracuje również z obiema uczelniami w ramach Programu „Blue Gas - Polski Gaz Łupkowy”, wspólnego przedsięwzięcie NCBiR oraz Agencji Rozwoju Przemysłu, którego celem jest komercjalizacja nowatorskich rozwiązań technologicznych w obszarze poszukiwań i eksploatacji gazu z łupków. 

W przypadku Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku współpraca z PKN ORLEN, zarówno w obszarze naukowo-badawczym jak i dydaktycznym w formie praktyk, staży studenckich, wykładów, seminariów czy  prac dyplomowych była już realizowana w latach 70-tych ub. wieku, a od 2000 r. usankcjonowana jest stosownym porozumieniem o współpracy - podkreśla obecny na uroczystości prof. Janusz Zieliński, Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku.

Podpisana dzisiaj deklaracja niewątpliwie zacieśni współpracę na rzecz poszczególnych jednostek Politechniki Warszawskiej i mam nadzieję, że już w ciągu kilku najbliższych lat przyniesie realne korzyści w postaci nowych technologii - dodaje prof. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Warszawskiej.

Dotychczasowa współpraca PKN ORLEN z Politechniką Warszawską obejmuje m.in. długofalowy projekt edukacji chemicznej skierowany zarówno do młodzieży w wieku szkolnym jak i studentów. Jednym z przykładów konkretnych działań w tym projekcie jest „Dzień wiedzy z ORLENem”, cykl comiesięcznych spotkań, gdzie przedstawiciele spółki przybliżają słuchaczom tematykę związaną ze specyfiką działania Koncernu oraz wskazują najlepsze praktyki rynkowe w branży chemicznej.  Od 15 lat płocka firma organizuje także konkurs o Nagrodę Prezesa na najlepszą pracę badawczo – rozwojową zrealizowaną dla ORLENU na Politechnice Warszawskiej, Filia w Płocku. Do konkurencji co roku stacją prace badawczo – rozwojowe pracowników naukowych uczelni, a studenci mogą liczyć na nagrody za najlepsze prace dydaktyczne o tematyce wpisującej się w działalność Spółki.

Zdjęcia: PKN ORLEN

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

18
Cze

Nauka w oparach absurdu

12:00 - 14:00

19
Cze

Dni wolne od pracy w PW

19:00 - 24 Cze 06:00

25
Cze

Uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych

11:00 - 13:00

27
Cze

Granty ERC - jak odnieść sukces?

09:00 - 13:00

6
Lip

Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków

08:00 - 12 Lip 18:00

11
Lip

II seminarium o reaktorach jądrowych HTGR

09:00 - 12 Lip 15:20

2
Wrz

62. Zjazd Naukowy PTCHEM 2019

09:00 - 6 Wrz 15:30

3
Wrz

Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich

09:00 - 7 Wrz 17:30

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW