Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Promocja Politechniki Warszawskiej w Chinach

Promocja Politechniki Warszawskiej w Chinach

W dniach 16-20 marca 2015 r. Patrycja Kluź z CWM PW, złożyła wizytę w Chinach. Spotkania dotyczyły realizacji nawiązanych dotychczas umów i promocji Politechniki Warszawskiej w tym kraju.

Patrycja Kluź (CWM PW), zajmująca się m.in. współpracą z uczelniami chińskimi w zakresie wymiany studentów, podczas czterodniowego pobytu w Chinach odwiedziła szkoły średnie i uniwersytety partnerskie PW w miastach Shijiazhuang i Taiyuan. Spotkania z młodzieżą odbyły się w zakresie realizacji umów bilateralnych i dotyczyły prezentacji oferty studiów anglojęzycznych w Politechnice Warszawskiej.

Przedstawicielka Centrum Współpracy Międzynarodowej rozmawiała również ze studentami uczelni partnerskiej North University of China (NUC), z którą Politechnika zawarła umowę dotyczącą wspólnego prowadzenia studiów (tzw. 2+2) na kierunkach Aerospace Engineering, Civil Engineering oraz Environmental Engineering (studia I stopnia). W jej ramach studenci NUC po 2 latach nauki w swojej macierzystej uczelni przyjeżdżają do PW, aby kontynuować studia. Na zakończenie nauki otrzymują dyplomy obu uczelni.

Dzięki takim spotkaniom, nasza Uczelnia z roku na rok odnotowuje wzrost liczby chińskich kandydatów na kursy języka angielskiego i studia anglojęzyczne. Współpraca z uczelniami chińskimi stale się rozwija, co otwiera studentom Politechniki Warszawskiej szersze perspektywy na wyjazd do Chin.

Podobne materiały:

Wizyta delegacji z Chin
Współpraca Politechniki Warszawskiej z Chinami

Źródło: CWM PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW