Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Raytheon wspiera projekt CanSat Launcher

Raytheon wspiera projekt CanSat Launcher

50 tys. dolarów to kwota jaka zasili rakietowy projekt CanSat Launcher w ramach grantu przekazanego naszej Uczelni przez amerykański koncern Raytheon. Spotkanie w tym zakresie odbyło się 9 lipca w Politechnice Warszawskiej.

Podziękowania za przyznaną Politechnice dotację złożył na ręce amerykańskich gości prof. Rajmund Bacewicz, Prorektor ds. Nauki PW. Pieniądze zostały przekazane Wydziałowi Mechanicznemu Energetyki i Lotnictwa, a beneficjentem jest Studenckie Koło Astronautyczne (SKA) realizujące rakietowy projekt CanSat Launcher. 

Obok prof. Rajmunda Bacewicza podczas spotkania Politechnikę Warszawską reprezentowali: prof. Jerzy Banaszek, Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa; prof. Robert Głębocki, Dyrektor Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa; doc. dr hab. inż. Mirosław Słomiński, Pełnomocnik Rektora ds. Partnerstwa Gospodarczego oraz studenci ze Studenckiego Koła Astronautycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa: Dawid Cieśliński, Koordynator Sekcji Rakietowej; Paweł Nowakowski, Wicekoordynator Sekcji Rakietowej; Michał Pakosz i Tadeusz Górnicki odpowiedzialni za konstrukcję rakiety. Członkowie SKA przedstawili założenia i terminarz prac przewidziany na wdrażanie projektu CanSat Launcher.

Na zdjęciu od lewej: prof. Rajmund Bacewicz, prof. Jerzy Banaszek, Thomas Vecchiolla, doc. dr inż. Mirosław Słomiński,
prof. Robert Głębocki/fot. Raytheon

W rozmowach ze strony koncernu Raytheon uczestniczyli: Thomas Vecchiolla, President Raytheon International; John Baird, Vice President Raytheon; Caroline Cooper, Regional Director Europe, Alon Redlich oraz przedstawiciele biura Raytheon w Polsce.

Po prezentacji Politechniki Warszawskiej głos zabrał prof. Jerzy Banaszek, Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, który przybliżył domenę działalności Wydziału MEiL wskazując w szczególności na takie obszary jak:

  • wieloletnie kształcenie przez projekty w tym na uzyskaną europejską akredytację programu na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka,
  • zakres prac badawczych Wydziału prowadzonych w dziedzinach lotnictwa, kosmonautyki i techniki rakietowej,
  • międzynarodowe sukcesy studenckich kół naukowych Wydziału MEiL, w tym w szczególności koła SKA.

Uczestnicy spotkania z Politechniki Warszawskiej i koncernu Raytheon/fot. Raytheon

Prace z zakresu obronności i bezpieczeństwa prowadzone w Politechnice Warszawskiej omówił prof. Robert Głębocki, Dyrektor UCBOiB PW. Jednocześnie przedyskutowano możliwości szerszej współpracy PW z koncernem Raytheon, w tym szczególnie w zakresie offsetu.

Raytheon

Koncern Raytheon jest liderem w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań i technologii, specjalizującym się w obsłudze sektorów obronności i bezpieczeństwa oraz sektorów cywilnych na całym świecie. Strategia działań  koncernu obejmuje m.in. współpracę w zakresie długofalowych inicjatyw edukacyjnych i naukowych, które zachęcają do inwestycji w technologie i innowacje.

CanSat Launcher

To najnowszy projekt Sekcji Rakietowej Studenckiego Koła Astronautycznego Politechniki Warszawskiej, polegający na skonstruowaniu rakiety wynoszącej w przestrzeń osiem małych eksperymentów naukowych wielkości puszki po napoju (0,33 L), zwanych CanSatami, a następnie wyrzuceniu ich z pokładu na spadochronach w celu przeprowadzenia pomiarów zgodnie z przewidzianym harmonogramem badań.

Zdjęcia: Raytheon

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW