Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Rozwój współpracy z Chinami

Rozwój współpracy z Chinami

W dniach 18-24 listopada 2017 r. Prorektor ds. Nauki prof. Rajmund Bacewicz, wraz z osobami towarzyszącymi, złożył wizyty w uczelniach i instytucjach środkowych Chin. Ważnym punktem w programie wyjazdu było podpisanie tzw. Deklaracji Szanghajskiej.

Najpierw delegacja odwiedziła Nanjing School of Aeronautics and Astronautics, uczelnię z którą Politechnika Warszawska już od kilku lat ma umowę o współpracy. Rozmowy dotyczyły rozszerzenia współpracy, w szczególności w zakresie lotnictwa. Kontynuowano między innymi rozpoczęte korespondencyjnie rozmowy o utworzeniu wspólnych studiów w zakresie lotnictwa oraz potwierdzono wolę wymiany akademickiej.

Wizyta w Nanjing School of Aeronautics and Astronautics

Wizyta w zarządzie miasta Szanghaj miała szczególne znaczenie. Szanghaj jest jednym z czterech miast chińskich (Pekin, Tianjin, Szanghaj, Chongqing) na prawach prowincji. W  Szanghaju rozwijane są zaawansowane technologie, a władze miasta oferują specjalne programy wspierania badań naukowych. W trakcie wizyty w Komisji  ds. Nauki  i Technologii magistratu Szanghaju zapoznano gości z możliwościami współpracy w ramach grantów Komisji. Możliwe są tu m.in. programy mobilności międzynarodowej dla młodych naukowców oraz wspólne z uczelniami tego miasta programy badawcze.

Szczegółowe rozmowy o współpracy prowadzone były w Szanghaju z Jiaotong University, z którym Politechnika Warszawska od wielu lat realizuje European Master of Advanced Robotics - studia międzynarodowe współfinansowane przez Unię Europejską. Uczelnia ta zainteresowana jest pogłębieniem współpracy, w szczególności w zakresie elektroniki i technologii informacyjnych oraz transportu i robotyki, Zapoczątkowane zostały prace nad  uruchomieniem wspólnych studiów w pierwszym wymienionym obszarze, oraz prace nad złożeniem wspólnego wniosku badawczego do Komisji ds. Nauki i Technologii.

Istotnym punktem było podpisanie przez prof. Rajmunda Bacewicza tzw. Deklaracji Szanghajskiej - dokumentu artykułującego wolę współpracy sieci uczelni międzynarodowych i uczelni chińskich w ramach inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku.

Podpisanie Deklaracji Szanghajskiej

Ostatnim etapem podróży był Chongqing. Oficjalna współpraca z Chongqing Jiatong University  rozpoczęła się w ubiegłym roku od podpisania listu intencyjnego o utworzeniu Polsko-Chińskiego Konsorcjum Uczelnianego w ramach inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku. Odbyło się to w listopadzie 2016 roku, w trakcie konferencji poświęconej tej inicjatywie. Następnie, we wrześniu 2017 roku, na zaproszenie strony chińskiej dwóch przedstawicieli Politechniki Warszawskiej odbyło w Chongqing dwutygodniową wizytę studyjną.

Warto tu dodać, iż w roku 1938 były rektor tej uczelni prof. Fu-Shen Fang uzyskał tytuł doktorski na Politechnice Warszawskiej.  Prof  Fu-Shen Fang jest nazywany ojcem chińskiej inżynierii lądowej. Dyplom doktorski nieżyjącego już Profesora został przekazany na ręce  Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej. Fakt doktoryzowania prof. Fu-Shen na Politechnice Warszawskiej jest unikalnym i bardzo pozytywnym aspektem w rozwijaniu naszej współpracy z Chinami. 

Zgodnie ze swoim podstawowym profilem Chongqing Jiatong University wyraziło wolę współpracy z Politechniką Warszawską, głównie w zakresie inżynierii lądowej oraz transportu. Chińska uczelnia zaproponowała m.in. utworzenie wspólnych laboratoriów badawczych w obu dziedzinach. Z dużym zainteresowaniem spotkała się też oferta  Politechniki Warszawskiej Foundation Year oraz oferta kursu przygotowawczego języka angielskiego. Wychodząc naprzeciw  perspektywom współpracy podpisano list intencyjny o współpracy.

Wizyta w Chongqing Jiatong University

Wprowadzenie w życie uzgodnień dokonanych w trakcie podróży przez władze Wydziału Transportu, oraz Wydziału MEiL zależy teraz bezpośrednio od tych jednostek oraz od partnerów chińskich.

Realizacja pozostałych ustaleń nadzorowana jest przez Pełnomocnika Rektora ds. Internacjonalizacji.

Źródło: MEiL PW, prof. Teresa Zielińska

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

29
Cze

Szare Domy Festiwal Otwarty 2019

10:00

6
Lip

Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków

08:00 - 12 Lip 18:00

11
Lip

II seminarium o reaktorach jądrowych HTGR

09:00 - 12 Lip 15:20

2
Wrz

62. Zjazd Naukowy PTCHEM 2019

09:00 - 6 Wrz 15:30

3
Wrz

Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich

09:00 - 7 Wrz 17:30

16
Wrz

Mechatronics'2019: Computing in Mechatronics

00:00 - 18 Wrz 00:00

16
Wrz

E-MRS 2019 Fall Meeting

08:00 - 19 Wrz 18:00

27
Wrz

Konferencja Konstruktor 2019

00:00 - 29 Wrz 00:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW