Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Spotkanie Rektorów w Bezmiechowej

Spotkanie Rektorów w Bezmiechowej

10-lecie Akademickiego Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej zostało upamiętnione m.in. odsłonięciem pamiątkowej tablicy. W wydarzeniu wzięli udział Rektorzy Politechniki Warszawskiej i Rzeszowskiej oraz przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej.

Jubileusz 10-lecia Akademickiego Ośrodka Szybowcowego Politechniki Rzeszowskiej im. Tadeusza Góry połączony z 10-leciem Międzyuczelnianego Wielofunkcyjnego Lotniczego Laboratorium Naukowo-Badawczego Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki Warszawskiej odbył się dnia 5 września 2014 r. przy udziale władz Uczelni.

Przed hangarem Akademickiego Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej gości powitał prof. Jerzy Banaszek, Dziekan Wydziału MEiL PW. Podczas zorganizowanej na miejscu konferencji wykłady wygłosili Rektorzy: prof. Jan Szmidt z Politechniki Warszawskiej i prof. Marek Orkisz z Politechniki Rzeszowskiej. Władzom Uczelni towarzyszyli dziekani w osobach prof. Jerzego Banaszka (WMEiL PW) oraz prof. Jarosława Sępa (WBMiL Prz). Po spotkaniu Rektorzy Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki Warszawskiej odsłonili tablicę pamiątkową i portrety Rektorów PW i PRz zaangażowanych w reaktywację działalności Akademickiego Ośrodka Szybowcowego w Bezmiechowej. Następnie dr inż. Piotr Wygonik  (BMiL PRz) oraz mgr inż. Wojciech Frączek (MEiL PW) przedstawili nowy wspólny projekt motoszybowca AOS-H2 na tle dotychczasowych osiągnięć Uczelni i Programu ULS realizowanego na Wydziale MEiL PW.

Po tej uroczystości zgromadzeni udali się do Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej, gdzie jego dyrektor a zarazem pilot, dr inż. Jerzy Bakunowicz, zaprezentował sprzęt i zaplecze lotnicze obiektu.

Źródło: MEiL PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Przyszłość należy do lwów,
które umieją się śmiać

 

 

Zaratustra

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW